Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Умови дострокового виходу на пенсію за віком після реформування пенсійної системи

Пенсії за віком на пільгових умовах призначатимуться і після прийняття Закону № 3668, що визначив заходи щодо забезпечення реформування пенсійної системи. Розглянемо, за яких умов настає право на дострокові пенсії, яким категоріям осіб вони передбачені та приклади розрахунку таких пенсій.

Відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають:

 • працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на вищезазначених роботах;

жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

 • Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону (чоловікам — 60, жінкам — 55 років), на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам;
 • працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на вищезазначених роботах;

жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону  про пенсійне забезпечення (чоловікам — 60, жінкам — 55 років), на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам;

 • жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;
 • жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, — після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування;
 • жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, — після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
 • робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, — за списком виробництв і професій, — після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
 • жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, — незалежно від віку і трудового стажу;
 • водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, у тому числі на зазначеній роботі — не менше 12 років 6 місяців;

жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, у тому числі на зазначеній роботі — не менше 10 років.

Тимчасово, до прийняття відповідного закону, право на дострокову пенсію мають:

 • особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики після досягнення чоловіками 45 років, жінками — 40 років та за наявності в чоловіків не менше 20 років страхового стажу, а в жінок — не менше 15 років страхового стажу;
 • інваліди по зору I групи — сліпі та інваліди з дитинства I групи після досягнення чоловіками 50 років, жінками — 40 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок;
 • жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, — після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу;

 • військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації громадяни обох країн, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав мають право на пенсію за віком: чоловікипісля досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років; жінкипісля досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років.

Відповідно до пп. «г» ст. 26 Закону про зайнятість населення працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, Закону № 2790, Закону про прокуратуру, Закону про наукову діяльність (за наявності відповідних умов), у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років і для жінок — 30 років).

Згідно зі ст. 21 Закону № 3721 особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, Закону № 2790, Закону про прокуратуру, Закону про наукову діяльність (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років).

Згідно зі ст. 55 Закону № 796 пенсійний вік ліквідаторам аварії на ЧАЕС та потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС знижуватиметься від віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років).

При цьому відповідне зниження пенсійного віку застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 01.01.2022 р.

Отже, зазначено окремі умови, за яких настає право на призначення пенсій, однак розмір таких пенсій у всіх зазначених випадках визначається за нормами Закону про пенсійне страхування, і залежить від тривалості страхового стажу, величини заробітку, з якого були сплачено страхові внески, коефіцієнтів страхового стажу та заробітку, часу виходу на пенсію.

♦ Приклад 1

Жінці, яка народила п'ятеро дітей і виховала їх до шестирічного віку, 50 років виповнилось 21.09.2011 р., за призначенням пенсії звернулася 04.10.2011 р. Не працює.

Страховий стаж26 років 1 місяць (313 місяців), у тому числі:

з 01.09.78 р. по 30.06.81 р. — навчання2 роки 10 місяців;

з 01.08.81 р. по 30.08.86 р.робота5 років 1 місяць;

з 01.09.86 р. по 31.10.99 р.періоди перебування у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку15 років;

з 01.11.99 р. по 28.02.2005 р.не працювала;

з 01.03.2005 р. по 30.06.2011 р.робота на 0,5 ставки (0,5 мінімальної заробітної плати), тому страховий стаж, обчислений пропорційно сплаченим внескам, за цей період становить 3 роки 2 місяці.

Коефіцієнт страхового стажу0,35213.

Враховуючи те, що страховий стаж цієї жінки починаючи з 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії обов'язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв (вимога ст. 40 Закону про пенсійне страхування).

Заявниця надала довідку про заробітну плату за 60 календарних місяців роботи з 01.09.81 р. по 30.08.86 р. Заробіток за всі періоди страхового стажу після 01.03.2005 р. враховано за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

При обчисленні заробітної плати оптимізовано період з 01.03.2005 р. по 30.09.2007 р., що становить 31 місяць — максимально допустиму кількість за наявності такої кількості страхового стажу (313 місяців х 10%).

Оскільки період перебування у відпустках для догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку мав місце до 01.07.2000 р., додатковій оптимізації він не підлягає.

Обчислимо коефіцієнт заробітку за періоди з 01.09.81 р. по 31.08.86 р. та з 01.10.2007 р. по 30.06.2011 р., і він становитиме 0,89457.

Визначимо розмір пенсії за нормами ст. 27 Закону про пенсійне страхування:

1982,63 грн. х 0,89457 х 0,35213 = 624,54 грн., де 1982,63 грн. — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2010 р. (за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії).

Враховуючи норму ст. 28 Закону про пенсійне страхування, якою передбачено, що за наявності у жінок страхового стажу менше 30 років пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком. Застосуємо цю норму.

784 грн. : 360 х 313 = 681,64 грн.,

де 784 грн. — розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом;

360 місяців — 30 років страхового стажу, необхідного жінкам для встановлення мінімальної пенсії за віком на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом;

313 місяців — кількість місяців страхового стажу в прикладі.

Отже, розмір пенсії, визначений відповідно до статей 27 та 28 Закону про пенсійне страхування, становить 681,64 грн.

Враховуючи те, що останній дитині не виповнилося 18 років, до пенсії цій жінці встановлено надбавку на утриманця у розмірі 150 грн.

Загальний розмір пенсії становить 831,64 грн.

♦ Приклад 2

Жінка, 1966 р. народження, має право на пенсію відповідно до п. «а» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення при досягненні 45-річного віку, оскільки має стаж роботи з особливо шкідливими умовами 7 років 6 місяців (Список № 1).

Страховий стаж25 років 2 місяці.

Пільговий стаж роботи з особливо шкідливими умовами праці за Списком № 17 років 6 місяців.

Згідно з частиною четвертою ст. 24 Закону про пенсійне страхування за кожний повний рік стажу роботи, зокрема на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Отже, страховий стаж становить 32 роки 2 місяці (25 років 2 місяці + 7 років). Коефіцієнт страхового стажу — 0,43425 (386 міс. х 1,35%)/12 х 100%.

Пенсіонерка виявила бажання обчислити пенсію із заробітку за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. по 30.09.2011 р. (11 років 3 місяці — 135 місяців). При цьому у період після 01.07.2000 р. страховий стаж цієї жінки складається з роботи із заробітною платою, яка протягом чотирьох років перевищувала середню заробітну плату в Україні більш як у 2,5 раза, з заробітною платою, яка протягом останніх 63 місяців роботи перевищувала середню заробітну плату в Україні лише в 1,5 раза, та з 24 місяців догляду за інвалідом І групи (не працювала та отримувала компенсацію по догляду за пенсіонером в управлінні праці та соціального захисту населення, тобто відповідно до п. 14 ст. 11 Закону про пенсійне страхування підлягала соціальному страхуванню).

Відповідно до вимог абзацу третього частини першої ст. 40 Закону про пенсійне страхування оптимізації підлягає не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Отже:

страховий стаж в одинарному розмірі — 25 років 2 місяці;

25 х 12 + 2 = 302 місяці;

302 х 10% = 30 місяців — максимальна кількість місяців, що може бути оптимізована.

Крім того, за бажанням особи може бути виключено періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 01.07.2000 р. до 01.01.2005 р., а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 та 14 ст. 11 Закону про пенсійне страхування.

Період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Таким чином, із періоду заробітку з 01.07.2000 р. по 30.09.2011 р. виключатимуться 30 місяців підряд та весь час догляду за інвалідом І групи (24 місяці). Всього оптимізовуватимуться 54 місяці.

Після оптимізації залишиться заробіток для обчислення пенсії за 81 місяць (135 — 54), що відповідає вимогам законодавства. Коефіцієнт заробітку — 2,09260.

Розрахунок пенсії:

1982,63 грн. х 2,09260 х 0,43425 = 1801,64 грн.

Доплата за понаднормовий стаж: 32 — 30 = 2;

784 х 2% = 15,68 грн.

Загальний розмір пенсії1817,32 грн. (1801,64 грн. + + 15,68 грн.).

♦ Приклад 3

Жінка, 1957 р. народження, 04.12.2011 р. підпадає під скорочення, тобто буде звільнена за п. 1 ст. 40 КЗпП (за скороченням чисельності на підприємстві). Чи буде вона мати право на пенсію до досягнення пенсійного віку та за яких умов?

Відповідно до ст. 26 Закону про пенсійне страхування пенсійний вік жінки — 56 років. Станом на дату звільнення їй виповниться 54 роки 7 місяців 1 день, тобто до дня досягнення пенсійного віку залишиться менше півтора року.

Згідно з п. «г» ст. 26 Закону про зайнятість населення працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця, зокрема в зв'язку із скороченням чисельності, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку.

Підпунктом «д» п. 7 Порядку № 22-1 передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком з урахуванням п. «г» ст. 26 Закону про зайнятість населення додається клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.

Отже, у разі якщо ця жінка після звільнення за скороченням чисельності зареєструється в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як така, що шукає роботу, та матиме 30 років страхового стажу, і в свою чергу служба зайнятості видасть клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію, вона матиме право на пенсію за віком достроково (з дня звернення до органів Пенсійного фонду України).

Однак згідно з п. 7 розділу ХV Закону про пенсійне страхування достроково призначена пенсія за віком з урахуванням пп. «г» частини першої п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення у період до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Тобто у разі якщо ця жінка після призначення пенсії знов у період до досягнення нею 56-річного віку працевлаштується, виплату пенсії буде припинено.

♦ Приклад 4

 Жінка, 1966 р. народження, евакуйована в 1986 р. із м. Прип'яті, має відповідне посвідчення та довідку про евакуацію. Страховий стаж27 років 4 місяці. Чи матиме вона право на пенсію та в якому віці?

Згідно зі ст. 55 Закону № 796 пенсійний вік ліквідаторам аварії на ЧАЕС та потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС знижуватиметься від віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років).

При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 01.01.2022 р.

Відповідно до ст. 55 Закону № 796 пенсійний вік особам, евакуйованим з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 р., знижується на 10 років. Тобто до 01.10.2011 р. таким жінкам пенсії призначалися при досягненні 45-річного віку, а враховуючи зміни, внесені до цієї статті Законом № 3668, пенсійний вік цієї жінки підвищиться на 6 місяців (оскільки 45-річного віку вона досягла 22.11.2011 р.).

Отже, право на призначення пенсії жінка набуде в 45 років і 6 місяців (22.05.2012 р.).