ЄСВ

Відповідальність страхувальників

Відповідно до частин п’ятої та шостої ст. 8 Закону про ЄСВ у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.

Вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не стосуються:

  • винагород за договорами цивільно-правового характеру;
  • заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи;
  • заробітної плати працівника-інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41%;
  • заробітної плати працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці;
  • заробітної плати працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці;
  • працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО у відповідному населеному пункті, з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО (п. 18 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

Отже, застосування норм частин п’ятої та шостої ст. 8 Закону про ЄСВ є обов’язковим для усіх платників єдиного внеску, крім винятків, зазначених вище.

Якщо єдиний внесок до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, своєчасно не нараховано, виникає необхідність зробити таке донарахування та відобразити у звіті за формою № Д4, який подається щомісяця роботодавцями згідно з Порядком № 435. Донарахування до мінімальної заробітної плати в цьому звіті передбачено рядками 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 та 6.1.8 табл. 1 додатка 4 до цього Порядку. При цьому обов’язково зазначаються зміст помилки, період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано єдиний внесок. За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Пунктом 3 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ передбачено фінансову відповідальність за донарахування фіскальним органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску — накладення штрафу у розмірі 10% зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого єдиного внеску. Підставою для прийняття такого рішення є акт перевірки фіскального органу.

Винятком є коригування сум з тимчасової втрати працездатності.

Водночас відповідно до ст. 26 Закону про ЄСВ та ст. 1651 КпАП посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, несуть адміністративну відповідальність за порушення порядку нарахування єдиного внеску.

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.). Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 850 грн.).

Отже, страхувальник, який своєчасно не нарахував єдиний внесок до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, несе фінансову та адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42