Рентна плата

Порядок обчислення та сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Пунктом 29 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що тимчасово, до 1 січня 2016 р., справляється збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі — Збір).
Розглянемо порядок справляння та сплати Збору, з якого звітного (податкового) періоду подається податкова декларація Збору за новою формою, а також приклади обчислення Збору.


Платниками збору відповідно до пп. 1.1 п. 29 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу є суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи договорів простого товариства, які:

провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів (далі — постачають газ);

споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину (далі — споживають імпортований газ);

споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину (далі — споживають видобутий газ).

Об’єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі:

 • відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення — на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу, для платників, що постачають газ;
 • імпортованому у звітному періоді платником, що споживає імпортований газ;
 • видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним підприємством або його підрозділами, що споживають видобутий газ, за винятком обсягу природного газу, визнаного рециркулюючим (природний газ, який повернуто (закачано) в один або декілька нафтогазоносних покладів такого родовища (свердловини) для підтримання в них необхідних пластового тиску або пластової енергії відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі, проекту промислової або дослідно-промислової розробки родовища (покладу), а також комплексного проекту його облаштування), який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених платником відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вугле-водневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу.

Ставки збору

Збір справляється у розмірі 2% на обсяги природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів:

 • підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб’єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
 • бюджетні установи;
 • промислові та інші суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ;
 • суб’єкти господарювання, що споживають імпортований газ;
 • суб’єкти господарювання, у тому числі уповноважені особи простих товариств, що споживають видобутий газ.

На обсяги природного газу, що постачається для населення, збір справляється у розмірі 4%.

Під діючим тарифом слід розуміти:

 • ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми ПДВ для платників, що постачають газ. Тарифи затверджуються постановами НКРЕКП. Зокрема, з 01.09.2015 р. постановами № 2228 та № 2229 встановлено, що граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, — 6600,00 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2%, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом);
 • митну вартість оформлення природного газу для платників, що споживають імпортований газ. Відповідно до ст. 49 Митного кодексу митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари;
 • середню митну вартість імпортованого природного газу для платників, що споживають видобутий газ. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.

Подання декларації та сплата збору

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Податкові декларації збору подаються платниками збору контролюючим органам у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, а саме протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, а саме центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Наказом № 654, який набрав чинності з дня його офіційного опублікування («Офіційний вісник України», 2015 р., № 66) — 28.08.2015 р., затверджено форму Податкової декларації Збору.

Згідно з п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, Податкова декларація Збору за серпень поточного року подається за формою, затвердженою наказом № 1017, а за вересень та наступні податкові періоди — за новою формою, затвердженою наказом № 654.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу) до загального фонду держбюджету.

Платники, що споживають імпортований газ, сплачують збір до або в день подання митної декларації.

Приклад обчислення збору суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів та/або споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину

Підприємство провадить господарську діяльність з видобування природного газу (далі — газ), а також у сфері виробництва та розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

У серпні 2015 р. товариство видобуло 3170 тис. м3 газу та здійснило такі господарські операції:

 • з обсягів видобутого газу 1150 тис. м3 реалізувало за ціною 6400,00 грн./тис. м3 ТОВ «МММ», яке не є суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення, та належить до категорії споживачів, визначеної пп. «в» пп. 1.3.1 п. 29 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу;
 • з обсягів видобутого газу 2020 тис. м3 товариство використало як паливо для задоволення власних потреб.

Базою оподаткування збором є:

 • для платників, що здійснили першу операцію та визначені у пп. «а» п. 1.1 п. 29 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу, — ціна газу для відповідної категорії споживачів (без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми ПДВ);
 • для платників, що здійснили другу операцію та визначені у пп. «в» п. 1.1 п. 29 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу, — середня митна вартість імпортованого газу.

 

Таблиця цін бази оподаткування збором

Граничний (максимальний)
рівень ціни
(грн./тис., м3)

Фактична ціна реалізації для природного газу
(середня митна вартість імпортного природного газу за серпень 2015 р.)
(грн./тис., м3)

6600,00 — умовна

5999,06 — умовна

 

Податкове зобов’язання збору для відповідної категорії споживачів обчислюється за формулою:

Пз = (Vp × Т) × Ст,де:

Vp — обсяг, відпущений відповідній категорії споживачів;

Т — тариф для відповідної категорії споживачів;

Ст — ставка збору (відсотки десятковим дробом).

Податкове зобов’язання зі збору у разі реалізації промисловим та іншим суб’єктам господарювання та їх відокремленим підрозділам, що використовують природний газ, становить 151 800,00 грн.

Пз = (1150 × 6600,00) × 0,02 = 151 800,00 грн.

Податкове зобов’язання суб’єкта господарювання, що споживає видобутий ним природний газ як паливо або сировину, становить 242 362,02 грн.:

Пз = (2020 × 5999,06) × 0,02 = 242 362,02 грн.

Таким чином, податкове зобов’язання зі збору за звітний період становить 381 580,00 грн.:

Пз = 151 800,00 + 242 362,02 = 394 162,02 грн.