Митна справа

Експорт музичних інструментів та старовинних транспортних засобів

Умови поміщення товарів у митний режим експорту визначено ст. 83 Митного кодексу. Згідно з частиною другою цієї статті для поміщення товарів у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, зокрема, повинна подати до митного органу, що здійснює випуск товарів у митному режимі експорту, документи на такі товари та виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, визначено ст. 335 Митного кодексу. Відповідно до цієї статті разом із митною декларацією митниці ДФС подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару та у випадках, встановлених цим Кодексом, декларація митної вартості. У митній декларації декларантом або уповноваженою ним особою обов’язково зазначаються відомості про:

  • документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;
  • зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;
  • транспортні (перевізні) документи;
  • комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію.

Незалежно від виду транспорту, яким здійснюється переміщення товарів, під час прибуття товарів до пункту пропуску через державний кордон України надаються документи (відомості) або їх реквізити, у тому числі засобами інформаційних технологій (або у вигляді електронного документа), які підтверджують дотримання заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо пропуску товарів через митний кордон України, крім тих, що необхідні виключно для поміщення товарів у митний режим.

Законами України не встановлено заборон на експорт музичних інструментів та старовинних транспортних засобів, за винятком тих, що належать до культурних цінностей, занесених до Державного реєстру національного культурного надбання або включених до Національного архівного фонду та Музейного фонду України (ст. 14 Закону № 1068).

Підставою для пропуску за межі митної території України не заборонених до вивезення культурних цінностей є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей (ст. 13 цього Закону).

Зазначене свідоцтво не потрібно для переміщення через митний кордон України:

  • музичних інструментів, виготовлених після 1950 р., за наявності одного з таких документів: фабричного паспорта, торгової квитанції, чека, ярлика на інструменті тощо;
  • предметів техніки: автомобілів, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів, що не мають значної історичної цінності. При цьому під значною історичною цінністю транспортних засобів розуміють приналежність їх видатним особам, політичним діячам, участь у видатних подіях, ексклюзивні моделі, які не були в серійному виробництві або випущені у малій кількості, або ювілейні, або випущені до 1950 р. і їх кількість в Україні не більше ніж два екземпляри (додаток 1 до Інструкції № 258).

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей видає Міністерство культури України — головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей (постанова № 495).


ДОВІДКОВО

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — не пов’язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний кордон України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження, спрямовані на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної та історичної спадщини (п. 13 частини першої ст. 4 Митного кодексу).

Культурні цінності — об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
До культурних цінностей, зокрема, належать:

  • унікальні та рідкісні музичні інструменти;
  • предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історії, науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва (ст. 1 Закону № 1068).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42