Статті
Тема: Інше, Митна справа

Операція «Легальний товар»

як ефективний інструмент боротьби ДФС України з контрабандою та фіктивним податковим кредитом

Одними з основних завдань ДФС України є забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування митних платежів, боротьба з порушниками митного та податкового законодавства, здійснення в межах повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.


Поєднання функцій митного та податкового аудиту дало змогу створити об’єднану інформаційну базу, забезпечити встановлення єдиних правил і координацію дій.

На сьогодні об’єднання митної та податкової інформаційної інфраструктури сприяє проведенню моніторингу фактичного переміщення товарів від кордону до споживача у режимі реального часу, контролю за обігом ввезених на митну територію України товарів (робіт, послуг) і унеможливлює нелегальний імпорт.

На жаль, мають місце випадки ввезення на територію України нелегального імпортного товару, заниження митної вартості шляхом підміни високоліквідних товарів товарами групи «прикриття», використання так званих давальницьких схем, тобто митного режиму переробки, за допомогою якого маскується імпорт будь-яких товарів під повернення готової продукції, виробленої з давальницької сировини, який відбувається у безподатковому режимі.

З метою запобігання втратам бюджету, поліпшення роботи органів ДФС України, забезпечення належного контролю за дотриманням чинного законодавства при переміщенні товарів через митний кордон України та подальшого їх обігу на митній території України затверджено наказ ДФС України від 02.10.2014 р. № 158 «Про запровадження операції «Легальний товар» (далі — наказ № 158).

Вимогами цього наказу передбачено виконання визначеними структурними підрозділами відомства певних дій відповідно до Алгоритму відпрацювання ризикових суб’єктів господарювання в рамках операції «Легальний товар» та Алгоритму дій посадових осіб територіальних підрозділів щодо відпрацювання можливих порушень при подальшому переміщенні імпортованих товарів на митній території України.

Зазначений порядок дій дає змогу одночасно аналізувати можливі ризики порушення митного та податкового законодавства України під час здійснення господарської діяльності підприємства.

У межах дії наказу № 158 Департамент податкового та митного аудиту на центральному рівні проводить аналіз діяльності імпортерів на підставі інформації з наявних баз даних ДФС України, зокрема бази оформлених митних декларацій, Єдиного реєстру податкових накладних, автоматизованої системи зіставлення та ін., за результатами якого будуються схеми постачання імпортного товару на митній території України. Повідомлення про можливі ризики порушення законодавства з питань державної митної справи надсилаються відповідним структурним підрозділам ДФС для подальшого відпрацювання.

Під контролем перебувають понад 100 суб’єктів, якими задекларовано ПДВ, сплачений митним органам у сумі понад 1,5 млрд. грн.

За результатами подальшого відпрацювання встановлено низку підприємств, причетних до шахрайської схеми, які формують і шляхом накопичення імпортного ПДВ здійснюють його подальшу реалізацію підприємствам реального сектора економіки; внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення службовими особами підприємств кримінальних правопорушень.

На сьогодні припинено незаконну зовнішньоекономічну діяльність 54 ризикових імпортерів, які шляхом використання товарів групи «прикриття», декларування неправдивих відомостей про кількість товарів сформували схемний кредит підприємствам реального сектора економіки на суму ПДВ майже 600 млн. грн. Триває розслідування кримінального провадження згідно з частинами другою ст. 205 і третьою ст. 212 Кримінального кодексу України.

У міжрегіональних схемах руху імпортованого товару з використанням його підміни встановлено близько 500 вигодонабувачів.

Внаслідок контрольно-перевірочних заходів попереджено формування схемного податкового кредиту ризиковими підприємствами-імпортерами на суму 200 млн. грн.

У рамках відпрацювання всього ланцюга постачання імпортованого товару з використанням його підміни донараховано 490 млн. грн.

Робота в цьому напрямі триває.

Налагодження ефективного контролю за правильністю й достовірністю декларування товарів, що переміщуються через кордон, виявлення та руйнування міжрегіональних схем формування схемного кредиту з використанням підміни імпортованого товару дадуть змогу поліпшити економічну ситуацію в країні, знизити ціновий тиск на кінцевого споживача, забезпечити захист прав вітчизняних виробників.


Наталія РУБАН,
директор Департаменту податкового та митного аудиту
Державної фіскальної служби України

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42