Новини
Тема: Податок на прибуток

Нова форма Податкової декларації про результати спільної діяльності

Для забезпечення відповідності сучасним напрямам податкової політики держави, на виконання положень Податкового кодексу та Закону № 3609, з метою удосконалення звітності з податку на прибуток підприємств, у тому числі спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, наказом № 1352 затверджено нову форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (за текстом — Податкова декларація) та Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності.

Подання Податкової декларації, а також ведення окремого обліку результатів спільної діяльності від обліку господарських результатів платника податку на прибуток передбачено п. 46.5 ст. 46 розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)» та п. 153.14 ст. 153 розділу  ІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу.

Новації, передбачені у новій формі Податкової декларації

Форму Податкової декларації аналогічно формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств скорочено на рядок «Загальновиробничі витрати» у зв'язку з тим, що відповідно до Закону № 3609 загальновиробничі витрати враховуються у складі собівартості виготовлених та реалізованих товарів (робіт, послуг).

Також позитивним є те, що у новій формі Податкової декларації з метою спрощення складання звітності передбачено лише 7 додатків. Нагадаємо, що у діючій на сьогодні формі11 додатків, тобто 4 додатки вилучено. Зокрема, вилучено додаток СВ «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)», оскільки його заповнення потребує додаткового деталізованого обліку елементів витрат з урахуванням змін залишків незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складі в розрізі елементів і статей.

Вилучено також додатки ЗВ «Загальновиробничі витрати» та АВ «Адміністративні витрати», ВЗ «Витрати на збут», оскільки інформація в зазначених додатках дублює інформацію регістрів бухгалтерського обліку.

Крім того, з додатка ІД «Інші доходи» та ІВ «Інші витрати» вилучено детальні розшифровки сум і назв, які було зазначено у рядках 03.20 та 06.5.18 відповідно.

З метою спрощення звітності уніфіковано таблиці додатка АМ «Амортизація», що не потребує визначення сум амортизації реалізованої продукції в розрізі груп основних засобів.

Так, новацією форми табл. 1 «Структура нарахованої амортизації» додатка АМ «Амортизація» є відображення інформації про нарахування амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин.

Сума витрат, пов'язаних з проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу, відображається в табл. 3 додатка АМ.

Додаток ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» Податкової декларації доповнено рядками, які відображають: суму коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій (рядок 06.5.19), установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам для цільового використання з метою охорони культурної спадщини (рядок 06.5.21), резидентам для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів (рядок 06.5.22); витрати на створення резерву сумнівної заборгованості (рядок 06.5.20); суму витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, наданих в оперативну оренду відповідно до п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу (рядок 06.5.23), та суму нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом, інших обов'язкових платежів, визначених законодавчими актами (рядок 06.5.24).

Доповнення вищезазначеним переліком інших витрат звичайної діяльності додатка ІВ пов'язане з можливістю їх здійснення в рамках дії договорів про спільну діяльність, а отже, і врахування при визначенні результатів спільної діяльності.

Облік договорів про спільну діяльність в органах ДПС України

У податкових органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені Податковим кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах ДПС та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Взяття на облік договору про спільну діяльність здійснює платник податківучасник, визначений відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Згідно з п. 1.7 розділу І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом № 979, уповноважена особа — учасник договору (контракту) про спільну діяльність — це юридична особа, зареєстрована в Україні відповідно до Закону № 755, або її філія, яка є платником податку на прибуток і уповноважена вести облік результатів спільної діяльності іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність.

Відповідно до глави 77 Цивільного кодексу спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

При цьому у разі здійснення спільної діяльності без об'єднання вкладів учасників органи ДПС не зможуть здійснити процедуру стягнення податкового боргу.

Отже, не підлягають обліку в органах ДПС договори про спільну діяльність між:

  • юридичною особою та фізичною особою, яка не є підприємцем;
  • двома фізичними особамипідприємцями;
  • суб'єктами господарювання без об'єднання вкладів учасників.

Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах ДПС та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Водночас договори про спільну діяльність між юридичною особою та фізичною особою — підприємцем повинні перебувати на обліку в органах ДПС.

Відповідно до пп. 153.14.2 п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Таким чином, уповноваженим платником у частині ведення податкового обліку може бути виключно особа, яка є платником податку на прибуток (юридична особа).

Перший звітний період для подання звітності за новою формою Податкової декларації

У разі зміни форми податкової звітності центральний орган ДПС, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності (п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу).

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, чинними є форми декларацій (розрахунків), що діяли до такого визначення.

Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган ДПС повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін (п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу).

Таким чином, враховуючи те, що оприлюднення нової форми Податкової декларація та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи відбулось у VI кварталі 2011 р., Податкова декларація за новою формою, затверджена наказом № 1352, вперше подаватиметься платниками податку до органів ДПС за підсумками I кварталу 2012 р.

Слід зазначити, що реалізація цього наказу суттєво вдосконалює форму Податкової декларації, що дасть можливість відповідно до положень Податкового кодексу правильно вести податковий облік результатів спільної діяльності уповноваженою особою.