ПДФО

Оподаткування путівок, наданих профспілкою безоплатно або зі знижкою

Профспілка самостійно закуповує путівки у санаторіїв за рахунок членських внесків та відрахувань роботодавця на культмасову роботу в розмірах, передбачених колективним договором, і надає їх працівникам та членам їхніх сімей безоплатно або зі знижкою. Як оподатковуються такі путівки податком на доходи фізичних осіб та військовим збором? Чи нараховується та утримується єдиний внесок із вартості наданих безоплатно або зі знижкою путівок?


Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Водночас згідно з абзацем «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Додаткове благо — кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 зазначеного Кодексу.

Згідно із цим пунктом під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені відповідно до цього Кодексу, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 15 (20)%, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Водночас відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Згідно з пп. 1.1 цього пункту платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, а саме фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Для резидента — це, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (ст. 163 зазначеного Кодексу).

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 цього пункту.

Водночас пп. 1.7 вищезазначеного пункту визначено, що звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Отже, вартість путівки, безоплатно або зі знижкою наданої профспілкою своїм членам та/або їх дітям віком до 18 років на оздоровлення та лікування на території України, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Якщо профспілка надає безоплатно або зі знижкою путівки іншим членам сім’ї працівника (в тому числі дітям віком 18 років і старше), які не є членами профспілки, то вартість таких путівок є доходом членів сім’ї у вигляді додаткового блага, виплаченим у негрошовій формі. Тому при розрахунку податку на доходи фізичних осіб сума наданого доходу повинна бути приведена до нарахованого доходу із застосуванням коефіцієнта, розрахованого за формулою п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу. При розрахунку військового збору застосування зазначеного коефіцієнта не передбачено.

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є: роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами; працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Таким чином, профспілка стосовно працівників підприємства та членів їх сімей, які придбавають путівки безоплатно або зі знижками, не є роботодавцем і не використовує їх працю на інших умовах, тому вона не повинна нараховувати й утримувати єдиний внесок із вартості таких путівок.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42