Податок на прибуток

Оподаткування винагороди за використання комп’ютерної програми

Як оподатковується винагорода за використання комп’ютерної програми, переданої на підставі ліцензійного договору, якщо автором комп’ютерної програми передаються права на використання цієї програми та водночас установлюються певні обмеження щодо володіння, розпорядження, продажу, передачі, відчуження програми як до об’єкта інтелектуальної власності?


Законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу та цілої низки відповідних законів України, що охороняють особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Відповідно до ст. 435 Цивільного кодексу первинним суб’єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Об’єктами авторського права є твори, зокрема комп’ютерні програми. Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори (пп. 2 п. 1 та п. 4 ст. 433 Цивільного кодексу).

Автору твору належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.

Щодо ліцензійного договору, на підставі якого автором комп’ютерної програми передаються права на використання цієї програми та одночасно встановлюються певні обмеження щодо володіння, розпорядження, продажу, передачі, відчуження програми як до об’єкта інтелектуальної власності, слід зазначити таке.

Статтею 1107 Цивільного кодексу визначено види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, які передбачають використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Таким чином, за ліцензією або ліцензійним договором можуть передаватись права на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 1108 Цивільного кодексу особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об’єкта у певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону (п. 3 ст. 1108 Цивільного кодексу).

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і не допускає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не допускає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Пунктом 9 ст. 1109 Цивільного кодексу передбачено, що умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Визначення роялті наведено у пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу. Платежі, отримані, зокрема, як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежено функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежено кількістю копій, необхідних для такого використання (використання кінцевим споживачем), не вважаються роялті.

Також не вважаються роялті платежі, отримані за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.

Таким чином, якщо винагорода сплачується за використання комп’ютерної програми як об’єкта права інтелектуальної власності одним із способів, зазначених у ст. 15 Закону № 3792, то така винагорода вважається роялті; якщо винагорода сплачується за користування копією комп’ютерної програми кінцевим користувачем (використання за функціональним призначенням), то така винагорода не є роялті з метою оподаткування.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42