РРО. Готівка

Адреса господарської одиниці

Яку адресу суб’єкт господарювання, який здійснює торгівлю з автомобіля, зазначає у касовому чеку в реквізиті «Адреса господарської одиниці»?


Касовий чек згідно з п. 3.2 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. № 614 (далі — Положення № 614), повинен містити обов’язкові реквізити, зокрема адресу господарської одиниці.

Адреса господарської одиниці — це адреса, зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності чи користування господарською одиницею) (розділ 1 Положення № 614).

Відповідно до п. 14 глави 2 розділу ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міндоходів України від 28.08.2013 р. № 417, після отримання належним чином оформлених документів для реєстрації РРО контролюючий орган надає суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО, що засвідчує реєстрацію РРО у ДФС України, в якому зазначається, зокрема, адреса господарської одиниці, що відповідає податковій адресі суб’єкта господарювання.

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання здійснює торгівлю через засоби пересувної торговельної мережі (автомагазини, авторозвозки, автоцистерни тощо), тобто у нього відсутній дозвіл на розміщення господарської одиниці, то у рядку 2 «Адреса господарської одиниці» касового чека зазначається адреса суб’єкта господарювання, зазначена в реєстраційному посвідченні, виданому на РРО.