Податок на майно

Сплата орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

У зв’язку зі зміною коефіцієнтів, що характеризують місцезнаходження земельної ділянки, підприємству надано новий витяг з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки, відповідно до якого нормативну грошову оцінку ділянки під будівлею зменшено.
Розглянемо, чи може підприємство подати уточнюючу декларацію на зменшення податкових зобов’язань з орендної плати за земельну ділянку комунальної власності на підставі отриманого витягу або лише після укладання додаткової угоди до чинного договору оренди.


Відповідно до пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі — орендна плата) — це обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Згідно з пунктами  288.2, 288.3 ст. 288 цього Кодексу платником орендної плати є орендар земельної ділянки, а об’єктом оподаткування — земельна ділянка, надана в оренду.

Пунктом 288.1 вищезазначеної статті встановлено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений і зареєстрований відповідно до законодавства.

Статтею 13 Закону № 161 визначено, що договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату згідно зі ст. 15 Закону № 161 належить до істотних умов договору оренди.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ст. 288 Податкового кодексу).

Нормами цього Кодексу визначено лише мінімальні та максимальні межі розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у відсотках до нормативної грошової оцінки.

Постановою № 220 затверджено форму Типового договору оренди землі, згідно з п. 9 якої орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності встановлюється із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки або розміру земельного податку.

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими постановою № 1724 формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

Правові засади проведення оцінки земель в Україні визначено Законом № 1378, відповідно до абзацу п’ятого ст. 5 якого нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується, зокрема, для визначення розміру земельного податку та орендної плати.

Підставою для проведення оцінки земель є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (ст. 15 Закону № 1378).

Відповідно до Закону № 280 акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Згідно з п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. При поданні першої декларації (фактичному початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Витяг з технічної документації щодо розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки надають територіальні органи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Таким чином, оскільки рішення міської ради є обов’язковими для виконання, суб’єкту господарювання потрібно подати уточнюючу декларацію з плати за землю і розрахувати суму орендної плати виходячи з нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Винятком є випадки, коли орендну плату в договорі оренди землі встановлено у вигляді фіксованої суми. Тоді сплата орендної плати здійснюється у розмірі, визначеному договором оренди землі до внесення потрібних змін та приведення такого договору у відповідність із вимогами чинного законодавства.