Новини
Тема: ПДВ

Термін проведення перевірки заявлених до відшкодування сум ПДВ

Протягом якого терміну після 01.01.2011 р. проводиться перевірка щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ?


Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та терміни проведення розрахунків регламентовано Податковим кодексом.

Відповідно до пунктів 200.10 та 200.11 ст. 200 цього Кодексу протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.

За наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки, має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

Перелік достатніх підстав, які надають право податковим органам на позапланову виїзну перевірку платника ПДВ для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку, затверджено постановою № 1238.

Відповідно до п. 200.12 ст. 200 Податкового кодексу орган ДПС зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення перевірки (як камеральної, так і документальної) подати до органу Держказначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

На підставі отриманого висновку відповідного органу ДПС орган Держказначейства України видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу ДПС (п. 200.13 ст. 200 Податкового кодексу).

Водночас Податковим кодексом регламентовано процедуру автоматичного відшкодування ПДВ та критерії, відповідність яким дає право на отримання такого відшкодування.

Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум ПДВ платник податку має відповідати одночасно критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу.

Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затверджується центральним органом ДПС (п. 200.20 цієї статті).

Згідно з абзацом другим п. 200.18 ст. 200 Податкового кодексу автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених ст. 76 цього Кодексу.

Нормою пп. 200.18.1 п. 200.18 ст. 200 Податкового кодексу встановлено, що орган ДПС зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Держказначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

Орган Держказначейства України надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу ДПС (пп. 200.18.2 п. 200.18 ст. 200 Податкового кодексу).

Починаючи з 01.01.2014 р. камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, тобто протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, затвердженим Кабінетом Міністрів України, проводиметься протягом п'яти календарних днів з дня подання податкової декларації (п. 200.22 ст. 200 цього Кодексу).