Соціальне страхування

Перегляд розмірів пенсій осіб з числа військовослужбовців

 

Законодавчо визначено, що військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262, пенсії згідно з цим Законом призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

При цьому пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію відповідно до зазначеного Закону, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених згідно із законами України військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Проте пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію згідно із Законом № 2262, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсії на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття на службу, виплата пенсій їм здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особ-ливий період.

Отже, пенсіонери з числа призваних (прийнятих) на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період військовослужбовців мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років.

Для перегляду розмірів пенсій органам Пенсійного фонду України мають бути надані уповноваженими органами, зокрема, грошовий атестат, довідка про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років.

Слід зазначити, що право на пенсію за вислугу років зберігається для осіб, які звільнені зі служби до набрання чинності Законом № 3668 (до 01.10.2011 р.) та мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

При перегляді розмірів пенсій грошове забезпечення визначається відповідно до ст. 43 Закону № 2262 та п. 7 постанови № 393.

Згідно з п. 7 постанови № 393 пенсії обчислюються з грошового забезпечення з урахуванням відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту — щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

У разі якщо після 01.01.2008 р. тривалість календарної вислуги років менше ніж 24 місяці, при перегляді розміру пенсії враховуються додаткові види грошового забезпечення та премії за повні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій в цьому випадку визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення на кількість календарних місяців служби підряд перед звільненням.

Необхідно враховувати, що календарний місяць — це період з 1 числа місяця по останній день цього місяця.

Відповідно до ст. 24 Закону № 2232 закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Зважаючи на те, що день виключення зі списків особового складу є останнім днем служби і, відповідно, зараховується до вислуги років, у разі якщо особу виключено зі списків особового складу, наприклад, 30.06.2015 р., вона вважається звільненою (невійськовослужбовцем) з 01.07.2015 р. Із зазначеної дати їй призначається пенсія і, відповідно, довідку про щомісячні додаткові види грошового забезпечення має бути надано з урахуванням 24 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням, у зазначеному випадку по 30.06.2015 р. включно.

При цьому слід зазначити, що обчислення пенсії здійснюватиметься з урахуванням норм законодавства, які діятимуть на момент звернення за переглядом розміру пенсії.

Наведений вище порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію згідно із Законом № 2262, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42