Податок на прибуток

Головне підприємство та його філії

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу організаційна структура підприємства має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положення про них, затвердженого підприємством.
Статтею 95 Цивільного кодексу визначено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, який розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Відокремлені підрозділи, зокрема філії, не мають статусу юридичної особи та не потребують державної реєстрації, але відомості про відокремлений підрозділ включаються до Єдиного державного реєстру (статті 17 і 28 Закону № 755).


Сплата податку на прибуток

До 01.01.2015 р. платниками податку на прибуток з числа резидентів визнавались у тому числі відокремлені підрозділи платників податку.

Крім того, положеннями п. 152.4 ст. 154 Податкового кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р., було передбачено можливість прийняття платником податків, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток, який він сплачував за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також за своїм місцезнаходженням.

Так, у разі прийняття платником податків такого рішення сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначалася розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.

При цьому такий платник авансовий внесок з податку на прибуток згідно з пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу сплачував за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до положень розділу III цього Кодексу, в загальній сумі таких витрат платника податку, визначених у останній податковій звітності, поданій ним.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету за місцезнаходженням відокремлених підрозділів ніс платник податку, у складі якого перебували такі відокремлені підрозділи.

Тобто положеннями Податкового кодексу було надано можливість відокремленим підрозділам або здійснювати нарахування та сплату податку на прибуток самостійно, або перебувати на консолідованій сплаті цього податку.

Законом № 71 розділ III Податкового кодексу викладено у новій редакції, і починаючи з 01.01.2015 р. нарахування податку на прибуток кардинально змінено. Тобто відтепер прибуток із джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), встановленого у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями цього розділу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу).

У новій редакції п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу встановлено, що платниками податку з числа резидентів є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межа-ми. Це означає, що філії суб’єкта господарювання вже не є самостійними платниками податку на прибуток, тобто об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається виключно юридичною особою.

Крім того, нова редакція розділу III Податкового кодексу не містить положень, які дають можливість здійснювати сплату консолідованого податку на прибуток підприємств.

Отже, з 01.01.2015 р. філії не є самостійними платниками податку на прибуток. У зв’язку з цим платники податків, які станом на 31.12.2014 р. перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, подання консолідованої податкової декларації з податку на прибуток та розрахунку № 39 за звітний період — 2014 р. здійснювали за місцем реєстрації юридичної особи та відокремлених підрозділів.

Авансові внески з податку на прибуток

Враховуючи те, що відокремлені підрозділи юридичної особи не є окремими платниками податку на прибуток, у розрахунку за 2014 р. визначення щомісячних авансових внесків, які підлягатимуть сплаті у березні 2015 р. — травні 2016 р., не провадиться. Загальна сума таких авансових внесків визначається в цілому щодо платника податку — юридичної особи в декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація).

При цьому платники податку, які станом на 31.12.2014 р. перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, сплату щомісячних авансових внесків повинні провадити таким чином:

  • у січні — лютому 2015 р. — за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) та його відокремлених підрозділів у сумі, розрахованій відповідно у консолідованій податковій декларації з податку на прибуток та розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період — 2013 р.;
  • починаючи з березня 2015 р. — лише за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) у сумі, розрахованій у податковій декларації за звітний (податковий) період — 2014 р.

Однак при розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (рядок 23 декларації за 2014 р.), які підлягають сплаті, починаючи з березня 2015 р. значення рядка 13.2 «Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів» додатка ЗП до рядка 13 декларації не враховується.

Для банківських установ при розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток у рядку 24 декларації з податку на прибуток банку (далі — декларація банку) за 2014 р. не враховується значення рядка 14.2 «Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів» додатка ЗП до рядка 14 декларації банку (листи № 2707/7/99-99-19-02-01-17 та № 7025/7/99-99-19-02-02-17).

Подання фінансової звітності до органів ДФС

Підприємство самостійно може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства (п. 5 ст. 8 Закону про бухоблік).

Таке положення підкріплено пунктами 6 та 7 розділу ІІ ПБО 1, а саме: до фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для його складання дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності головного підприємства.

Згідно з пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р., відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання — юридичних осіб, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, за винятком представництв, були платниками податку на прибуток.

Пунктом 46.2 ст. 46 цього Кодексу визначено обов’язок платника податку на прибуток щодо подання разом з відповідною податковою декларацією квартальної або річної фінансової звітності (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

З урахуванням вимог п. 5 Закону про бухоблік та пунктів 6 та 7 розділу ІІ ПБО 1 у разі якщо відповідно до облікової політики підприємства відокремлені підрозділи складали окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності до нього, то такі підрозділи разом з декларацією з податку на прибуток повин-ні були подавати до контролюючого органу квартальну або річну фінансову звітність згідно з вимогами п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу.

Щодо порядку подання фінансової звітності починаючи з 01.01.2015 р., то враховуючи, що платником податку на прибуток є юридична особа, подання декларації такою особою здійснюватиметься в цілому по підприємству (у тому числі з показниками діяльності філій) та відповідно фінансова звітність також подаватиметься в цілому за результатами діяльності такої особи. Це означає, що фінансовий результат до оподаткування (прибутку або збитку) визначатиметься головним підприємством з урахуванням показників діяльності філій.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42