ПДВ

Особливості застосування системи електронного адміністрування ПДВ для сільськогосподарських підприємств

Відповідно до п. 2001.2 ст. 2001 Податкового кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 643, який набрав чинності з 29.07.2015 р., платникам податку — сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування згідно зі ст. 209 цього Кодексу (далі — сільськогосподарське підприємство), у системі електронного адміністрування ПДВ до вже відкритих основних рахунків (далі — основні електронні рахунки) відкриваються додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі — додаткові електронні рахунки). Тобто сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронні рахунки: основний та додатковий.
Пропонуємо розглянути особливості застосування системи електронного адміністрування ПДВ для сільськогосподарських підприємств у запитаннях-відповідях.


Яке призначення має основний електронний рахунок сільськогосподарського підприємства?

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом.

На основний електронний рахунок сільськогосподарські підприємства перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних, складених за операціями з постачання товарів (послуг) у межах діяльності, відмінної від сільськогосподарської.

З основного електронного рахунку кошти перераховуються до бюджету у порядку, передбаченому п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу. Згідно з цим порядком ДФС на підставі поданих платниками декларацій з ПДВ (форма декларації 0110) автоматично формує реєстр та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилає його Державній казначейській службі України (далі — Казначейство). Відповідно до отриманого реєстру Казначейство здійснює перерахування коштів до бюджету з основного електронного рахунку в рахунок погашення податкових зобов’язань сільськогосподарського підприємства перед бюджетом.

Крім того, з основного електронного рахунку за заявою платника перераховуються:

  • до бюджету — суми податкового боргу за несільськогосподарською діяльністю;
  • на поточний рахунок платника — кошти, що перевищують суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Для чого призначено додатковий електронний рахунок сільськогосподарського підприємства?

Додатковий електронний рахунок призначено для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.

На цей рахунок сільськогосподарським підприємством зараховуються кошти з поточного рахунку у сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

З додаткового електронного рахунку кошти автоматично перераховуються Казначейством на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі електронні рахунки.

Реквізити спеціального рахунку сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначати у податковій звітності з ПДВ.

В який термін необхідно перераховувати кошти на додатковий електронний рахунок?

До настання граничних термінів, передбачених для сплати задекларованих податкових зобов’язань, необхідно, щоб загальна сума перерахованих коштів на додатковий електронний рахунок, з якого кошти автоматично списуються на спеціальний рахунок, була не менше суми податкових зобов’язань, задекларованих таким сільськогосподарським підприємством у податковій декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за результатами відповідного звітного (податкового) періоду (декларації 0121 — 0123)  (приклад 1).

Приклад 1

Сільськогосподарським підприємством перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок):

14.08.2015 р. — 5000 грн.,

18.08.2015 р. — 7000 грн.,

25. 08.2015 р. — 3000 грн.,

28.08.2015 р. — 5000 грн.

У декларації 0121 за липень 2015 р., поданій 20.08.2015 р., сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов’язань з ПДВ на суму 20 000 грн.

Таким чином, станом на 30.08.2015 р. (граничний термін сплати податкових зобов’язань з ПДВ по декларації за липень 2015 р.) сума податку у розмірі 20 000 грн., задекларована до сплати у декларації 0121 за липень 2015 р., вважається погашеною.

Чи можливе виникнення переплати на додатковому електронному рахунку та як вона обліковується в наступних звітних періодах?

Якщо сільськогосподарським підприємством до граничної дати, встановленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) суму коштів, більшу ніж задекларовано в деклараціях 0121 — 0123 за наслідками звітного періоду, то надміру перерахована на додатковий електронний рахунок сума коштів вважається переплатою. Така переплата поверненню із спеціального рахунку на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства не підлягає та зараховується в рахунок погашення податкових зобов’язань наступних звітних періодів (приклад 2).

Приклад 2

Сільськогосподарським підприємством у серпні 2015 р. перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) у розмірі 22 000  грн.

У декларації 0121 за липень 2015 р., поданій 20.08.2015 р., сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов’язань з ПДВ на суму 20 000 грн.

Станом на 30.08.2015 р. сума податку у розмірі 20 000 грн., задекларована до сплати у декларації 0121 за липень 2015 р., вважається погашеною, а надміру перерахована на додатковий електронний рахунок сума у розмірі 2000 грн. вважається переплатою.

У декларації 0121 за серпень 2015 р., поданій 18.09.2015 р., сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов’язань з ПДВ на суму 10 000 грн.

24.09.2015 р. сільськогосподарським підприємством перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) у розмірі 8000 грн.

Станом на 30.09.2015 р. сума податку у розмірі 10 000 грн., задекларована до сплати у декларації 0121 за серпень 2015 р., вважається погашеною (з урахуванням переплати 2000 грн.).

Як уникнути недоїмки за податковими зобов’язаннями, задекларованими за сільськогосподарською діяльністю підприємства (декларації 0121 — 0123)?

Якщо сільськогосподарським підприємством до граничної дати, встановленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) меншу суму коштів, ніж задекларовано в деклараціях 0121 — 0123 за наслідками звітного періоду (з урахуванням коштів, надміру перерахованих на додатковий електронний рахунок за наслідками попередніх звітних періодів), то до завершення терміну, встановленого Податковим кодексом для самостійної сплати узгоджених податкових зобов’язань, сільськогосподарське підприємство зобов’язане на додатковий електронний рахунок перерахувати з поточного рахунку суму, якої недостатньо для перерахування на його спеціальний рахунок за наслідками відповідного звітного періоду (суму коштів, яка дорівнює різниці між раніше перерахованими сумами коштів та сумою податкового зобов’язання).

Чи змінився порядок обчислення суми податку, на яку сільськогосподарське підприємство має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — реєстраційна сума)?

Законом № 643 внесено зміни до порядку розрахунку реєстраційної суми, зокрема змінено порядок формування деяких складових формули для обрахунку такої суми.

Так, для сільськогосподарських підприємств складова формули «Сума поповнення електронного рахунку» (∑ПопРах) включає в себе:

  • суму поповнення з поточного рахунку платника на основний електронний рахунок;
  • суму поповнення з поточного рахунку платника на додатковий електронний рахунок.

Водночас для сільськогосподарського підприємства реєстраційна сума обчислюється в цілому для всіх видів діяльності (як для сільськогосподарської, так і для іншої діяльності) та використовується для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, складених як щодо сільськогосподарської, так і щодо іншої діяльності платника.

Крім того, п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу для сільськогосподарських підприємств для обрахунку реєстраційної суми передбачено використання додаткових показників, визначених п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Так, для сільськогосподарських підприємств реєстраційна сума після її обнуління збільшується на:

  • суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/4 квартали (так званий овердрафт). При обрахунку цього показника враховуються суми, які було задекларовано сільськогосподарським підприємством до сплати до бюджету та погашено чи розстрочено або відстрочено, а також задекларовано як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства;
  • суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобяв’язань з ПДВ (переплат) станом на 01.07.2015 р. Помилково та надміру сплачені суми ПДВ на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств при обрахунку цього показника не враховуються, оскільки вони не є грошовими зобов’язаннями перед бюджетом такого платника;
  • суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суми непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначені в податковій звітності з ПДВ за червень/ІІ квартал 2015 р., у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або  операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу. При обрахунку цього показника враховуються суми ПДВ, зазначені у рядку 24 декларації з ПДВ 0110, 0121 — 0123 та рядку 31 декларації з ПДВ 0110 за червень/ІІ квартал 2015 р. Таким чином, у системі електронного адміністрування ПДВ враховуються всі непогашені залишки від’ємного значення ПДВ як щодо основної, так і щодо сільськогосподарської діяльності.

На такі суми від’ємного значення сільськогосподарським підприємством збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період липень/ІІІ квартал 2015 р.

При цьому суми ПДВ з рядків 24 та 31 декларації 0110 за червень/ІІ квартал 2015 р. переносяться відповідно до рядків 20.1 та 20.2 декларації 0110 за липень/ІІІ квартал 2015 р. Суми ПДВ з рядка 24 декларацій 0121 — 0123 за червень/ІІ квартал 2015 р. переносяться до рядка 20.1 відповідно декларацій 0121 — 0123 за липень/ІІІ квартал 2015 р.;

суму залишку коштів на електронному рахунку платника станом на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 (тобто станом на 03.08.2015 р.) за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 р. до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу та сум податкових зобов’язань за червень 2015 р.

Як обчислюється реєстраційна сума для реєстрації податкових накладних щодо сільськогосподарської та іншої діяльності платника?

Податковим кодексом не передбачено здійснення обчислення реєстраційної суми окремо щодо сільськогосподарської діяльності у межах спеціального режиму оподаткування, а окремо — щодо іншої діяльності сільськогосподарського підприємства. Тобто з урахуванням показників за сільськогосподарською та іншою діяльністю платника, який використовує спеціальний режим оподаткування, обчислюється одна реєстраційна сума, в межах якої такий платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування як щодо сільськогосподарської, так і щодо іншої своєї діяльності.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42