ПДФО

Використання автомобіля працівника в діяльності підприємства

Як оподатковуються суми орендних платежів, виплачені працівнику за використання його автомобіля в діяльності підприємства відповідно до умов договору оренди, розглянемо у цьому матеріалі.


Відповідно до частини першої ст. 1 Цивільного кодексу цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Основні положення, які регулюють правові відносини, що виникають з приводу передачі фізичною особою юридичній особі автомобіля в платне та строкове користування, регламентуються загальними положеннями глави 58  Цивільного кодексу та спеціальними положеннями, визначеними параграфом 5 цієї глави.

Згідно зі ст. 759 цього Кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ст. 762 зазначеного Кодексу).

Статтею 798 Цивільного кодексу встановлено, що предметом договору найму транспортного засобу можуть бути, зокрема, наземні самохідні транспортні засоби. При цьому у сторін є змога домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.

Відповідно до ст. 799 цього Кодексу договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі, а договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу. Причому відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Згідно з пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу платником податку є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу).

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу. Крім того, до цього переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо нарахованих (виплачених, наданих) доходів, крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.6 цієї статті.

Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 Податкового кодексу.

Так, у пп. 168.1.1 п. 168.1 цієї статті зазначено, що податковий агент під час нарахування (виплати, надання) оподатковуваного доходу на користь платника податку зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового кодексу.

Отже, суми орендних платежів, які виплачуються працівникові за використання в діяльності підприємства його автомобіля відповідно до умов договору оренди, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як інші доходи та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах за ставками 15 (20)%, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42