Бухоблік

Поліпшення орендованих основних засобів

Банківська установа здійснила поліпшення орендованих основних засобів (далі — ОЗ). У якій групі та протягом якого строку корисного використання ОЗ обліковується вартість таких поліпшень?


Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються згідно з вимогами ст. 138 Податкового кодексу.

Розрахунок амортизації ОЗ для визначення об’єкта оподаткування здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 та підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім виробничого методу.

Водночас Податковим кодексом не передбачено особливостей податкового обліку витрат орендаря на поліпшення орендованих ОЗ.

Облік ОЗ у бухгалтерському обліку банків визначається Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Нацбанку України від 20.12.2005 р. № 480 (далі — Інструкція).

Порядок обліку операцій з поліпшення орендованих ОЗ в бухгалтерському обліку банків визначається п. 3.8 глави 3 розділу VIII Інструкції. Зазначеним пунктом передбачено, що витрати лізингоодержувача (орендаря) на поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Таким чином, вартість поліпшення орендованих ОЗ для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується на баланс банківської установи як новий об’єкт групи 9 «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, встановленого для такого об’єкта пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42