Соціальне страхування

Розрахунок лікарняного демобілізованим працівникам

Як розраховується допомога по тимчасовій непрацездатності демобілізованому працівнику?


Відповідно до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Поважними причинами згідно з Порядком № 1266 вважаються тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Період, коли працівник був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та за ним зберігався середній заробіток, з якого не утримувався єдиний внесок, вважається періодом, не відпрацьованим з поважної причини. Тому ці місяці та дні виключаються та розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється із заробітної плати за відпрацьований час. Якщо у всіх місяцях розрахункового періоду застрахована особа не працювала із зазначеної причини, у такому випадку застосовується п. 28 Порядку № 1266.

Тобто розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності проводиться виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку. У разі відсутності ставки (окладу) — з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленої законом на день настання страхового випадку.