Новини
Тема: ПДВ

Отримання бюджетного відшкодування новоутвореною у зв’язку з реорганізацією особою за податковим кредитом, сформованим підприємством-попередником

Чи має право новоутворена у зв'язку з реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, виділенням) особа на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ за податковим кредитом, сформованим підприємством-попередником?


Відповідно до пп. «б» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу та пп. «б» п. 1 розділу V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом № 978, реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з Реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності згідно із законодавством за умови сплати суми податкових зобов'язань з податку у випадках, визначених розділом V Податкового кодексу.

Анулювання реєстрації згідно з пп. «б» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу (пп. «б» п. 1 розділу V Положення № 978) може бути ініційоване платником ПДВ — юридичною особою після складання комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу або передавального балансу у разі реорганізації платника податку відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).

Пунктом 184.7 ст. 184 цього Кодексу встановлено: якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку були включені до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів і нарахувати податкові зобов'язання виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Крім цього, п. 8.3 розділу V Положення № 978 визначено, що у разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, воно надається протягом термінів, визначених розділом V Податкового кодексу, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування чи ні.

Відповідно до п. 183.17 ст. 183 цього Кодексу особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку, як інша новоутворена особа, в порядку, визначеному Кодексом, у тому числі у разі, якщо до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Враховуючи те, що при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, виділенні) платника податку відбувається анулювання реєстрації такого платника ПДВ та, відповідно, здійснюється реєстрація платником ПДВ іншої новоутвореної особи, платник податку при анулюванні реєстрації платника ПДВ у зв'язку з реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, виділенням) має право на отримання бюджетного відшкодування виключно за результатами останнього податкового періоду. При цьому в новоутвореної особи право на бюджетне відшкодування за податковим кредитом, сформованим підприємством-попередником, відсутнє.