ПДФО

Дострокове розірвання договору довгострокового страхування життя

Чи є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб викупна сума, яка виплачується платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя?


Статтею 28 Закону про страхування передбачено, що дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дію договору особистого страхування не може бути припинено страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимогу страховика зумовлено невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.

Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, яка здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 зазначеного Кодексу.

Водночас підпунктом 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу передбачено, що викупна сума або її частина, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, лише у випадках, визначених пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

У разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя податковий агент з викупної суми на виконання вимог пп. «б» пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Податковим агентом платника податку — отримувача викупної суми є страховик-резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя (пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 зазначеного Кодексу).

Отже, викупна сума під час виплати платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя включається до загального оподатковуваного доходу такого платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками 15 (20)%.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42