ПДФО

Оподаткування доходів, отриманих за договором недержавного пенсійного забезпечення

Правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні визначено Законом № 1057.

Відповідно до ст. 1 цього Закону учасник недержавного пенсійного забезпечення — це фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду або на пенсійний депозитний рахунок у банку і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором про відкриття пенсійного депозитного рахунка або договором страхування довічної пенсії та зазначеним Законом, або яка отримує пенсійні виплати із пенсійного фонду.

Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення регулюються розділом IX Закону № 1057, згідно зі ст. 60 якого пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних виплат, як пенсія на визначений строк, одноразова пенсійна виплата.

При цьому розміри пенсійних виплат визначаються виходячи із сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідно до ст. 61 Закону № 1057 підставою для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:

  • досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного згідно з цим Законом;
  • визнання учасника фонду інвалідом;
  • медично-підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;
  • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
  • смерть учасника фонду.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 якого до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, сума пенсійних виплат, що сплачується платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування доходів, отриманих за договорами недержавного пенсійного забезпечення, визначено п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до пп. 170.8.2 якого податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, зокрема, з:

  • 60% суми виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством;
  • суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу у зв’язку з достроковим розірванням договору недержавного пенсійного забезпечення.

Згідно з пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу податковим агентом платника податку — учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів (адміністратор недержавного пенсійного фонду — юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах Закону № 1057), який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом.

Водночас пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, визначена пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Умови, за яких сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеними з учасником фонду банківського управління, визначених пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом, передбачено розділом ІІІ Порядку № 997.

Виплати, які не оподатковуються під час нарахування (виплати) податковим агентом, наведено в таблиці.

Крім того, дохід у вигляді виплати за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими Податковим кодексом для оподаткування спадщини. Тобто зазначені виплати підлягають оподаткуванню залежно від ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем та з урахуванням резидентського статусу спадкоємця і спадкодавця (ставки 0%, 5%, 15 та/або 20%).

Водночас слід зазначити, що на виконання вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особа, яка відповідно до цього Кодексу має статус податкового агента, зобов’язана, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку (форма № 1ДФ) затверджено наказом № 4. Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку, сума пенсійних виплат, що сплачується платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, відображається у формі № 1ДФ за ознакою «122».

Виплати

Підстава

Умови

Сума пенсійних виплат на визначений строк, сума одноразових пенсійних виплат, нарахована платнику податку — резиденту віком не менше ніж 70 років

Підпункт «а» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу

Факт досягнення платником податку — резидентом віку 70 років підтверджується шляхом пред’явлення податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду паспорта такого платника податку або документа, що його замінює (пп. 1.2 п. 1 розділу III Порядку № 997)

Сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплати з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність I групи

Підпункт «в» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу

Для підтвердження факту отримання платником податку — учасником недержавного пенсійного фонду інвалідності I групи податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду пред’являється довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення такому платнику податку інвалідності I групи (абзац другий п. 2 розділу III Порядку № 997)

Сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду

Підпункт «г» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу

 

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42