ПДВ

Товари, ввезені у митному режимі переробки

Розглянемо порядок оподаткування ПДВ операцій з переробки комплектуючих, ввезених на митну територію України у митному режимі переробки.


Відповідно до ст. 147 Митного кодексу переробка на митній території України — це митний режим, згідно з яким іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Для ввезення товарів у митному режимі переробки та вивезення виготовленої з них продукції у митному режимі реекспорту Податковим кодексом встановлено такі особливості оподаткування.

Пунктом 206.12 ст. 206 цього Кодексу визначено, що до операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу.

При здійсненні на митній території України переробки товарів, ввезених у митному режимі переробки, використовуються товари/послуги, придбані на митній території України. Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у складі вартості таких товарів/послуг, включаються до складу податкового кредиту за умови включення вартості цих товарів (послуг) до складу вартості послуги з переробки та дотримання інших вимог Податкового кодексу щодо формування та підтвердження податкового кредиту.

Статтею 160 глави 23 Митного кодексу передбачено, що митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим.

Слід зазначити, що відповідно до п. 3 частини першої ст. 86 Митного кодексу митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, або у вигляді продуктів їх переробки.

Вивезення продукції у митному режимі реекспорту

Вартість продукції, яка виготовлена на митній території України з товарів, ввезених у митному режимі переробки, та вивозиться у митному режимі реекспорту для цілей оподаткування ПДВ, складається з:

вартості товарів, ввезених у митному режимі переробки. Вивезення таких перероблених товарів у митному режимі реекспорту звільняється від оподаткування ПДВ, крім операцій з вивезення згідно з п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу, що оподатковуються ПДВ за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу (п. 206.5 ст. 206 цього Кодексу);

вартості послуг з переробки товарів, які передбачають роботи з рухомим майном, тобто з товарами, ввезеними на митну територію України для переробки. Зазначені послуги, що входять до складу собівартості перероблених товарів при реекспорті, оподатковуються за нульовою ставкою податку (пп. 195.1.3 пп. «б» п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу);

вартості товарів, що придбано на митній території України та повністю використано під час переробки іноземних товарів, та які відповідно до частини другої ст. 154 Митного кодексу платник податку має право при вивезенні заявити (крім палива та енергії) у митний режим експорту із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість (пп. 195.1.1 пп. «а» п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу).

Вивезення виготовленої продукції в митному режимі експорту

У разі якщо платник податку не має наміру скористатися режимом переробки товарів на митній території України або ж планує здійснювати вивезення виробленої ним продукції виключно в режимі експорту, то такі операції оподатковуються ПДВ таким чином.

Операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються за ставкою 20% (п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу).

Операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою (пп. 195.1.1 пп. «а» п. 195.1 ст. 195 цього Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42