Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Моніторинг контрольованих операцій

У Мін’юсті України 03.09.2015 р. зареєстровано за № 1635/5 наказ Мінфіну України № 706, яким затверджено Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядок проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення (далі — Порядок). Зважаючи на те, що реалізація норм ст. 39 Податкового кодексу в частині функції моніторингу та опитування у платників податків викликає суттєву зацікавленість, у цій статті розглянемо механізм здійснення таких функцій та виділимо основні аспекти зазначених документів.


Основні цілі проведення моніторингу контрольованих операцій

Отже, затверджений Порядок визначає напрями та особливості здійснення моніторингу контрольованих операцій (далі — моніторинг), який проводиться контролюючими органами відповідно до пп. 39.5.1 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

Основними цілями моніторингу як складової частини податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», виявлення потенційних ризиків трансфертного ціноутворення, проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов’язань, а також забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

Шляхами здійснення моніторингу є спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами, та аналіз інформації про здійснені контрольовані операції (звіт про контрольовані операції, документація з трансфертного ціноутворення), отриманої від платника податків відповідно до п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, та інформаційні джерела, що містять інформацію і відомості про господарську діяльність платників податків та/або необхідні для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Інформаційні джерела

Порядок визначає перелік інформаційних джерел, які використовуються контролюючими органами під час здійснення моніторингу. Такими джерелами є інформація про зіставні операції контрагента — сторони контрольованої операції з непов’язаними особами, будь-які загальнодоступні інформаційні джерела, інформаційні масиви ДФС України, звіти про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення, надані платниками податків, інформація (матеріали і відомості) контролюючих органів та органів державної влади України, уповноважених органів інших країн.

Будь-яка публічна інформація про можливі ризики заниження платниками податків податкових зобов’язань під час здійснення контрольованих операцій також може використовуватись як інформаційне джерело.

Безперечно, контролюючими органами з метою встановлення операцій, в яких наявний ризик відхилення умов та цін, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, від ринкових, та проведення аналізу ризикових операцій здійснюється спостереження.

Спостереження проводиться шляхом порівняння рівня цін та умов контрольованої операції з рівнем неконтрольованих операцій на підставі усієї загальнодоступної інформації про ринкові ціни на товари (роботи, послуги). З метою спостереження контролюючий орган може створювати інформаційні продукти та бази даних для зберігання й узагальнення такої інформації.

Фактично спостереження проводиться упродовж всього звітного періоду і є безперервним процесом, результати якого використовуються для подальшого аналізу звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення та прийняття рішення про призначення перевірки контрольованих операцій.

Порядок проведення моніторингу визначає, як відбуваються контроль за наданням звітів про контрольовані операції та їх аналіз, а також визначення ризиків неподання звітів за наявності проведених контрольованих операцій.

Необхідно звернути увагу на те, що з метою з’ясування обставин та встановлення факту неподання платником податків звіту про контрольовані операції або невключення до поданого звіту всіх контрольованих операцій контролюючий орган може отримувати від платника податків інформацію відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу. Перевірка, що забезпечує фіксацію порушення платником податків вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу та притягнення його до відповідальності, встановленої п. 120.3 ст. 120 цього Кодексу, проводиться за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 Кодексу.

Поданий платником податків звіт про контрольовані операції є одним з джерел інформації, аналіз якого може свідчити про невідповідність умов таких операцій принципу «витягнутої руки», визначеному п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу. У разі наявності таких обставин здійснюється направлення запиту платникам податків щодо подання документації з трансфертного ціноутворення відповідно до пп. 39.4.4 п. 39.4 цієї статті.

Заходи контролю

Оскільки нормами Податкового кодексу передбачено штрафні санкції за неподання документації з трансфертного ціноутворення, Порядок визначає заходи контролю за дотриманням платником податків строків, установлених пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу.

Такими заходами, зокрема, є перевірка повноти розкриття наведеної інформації та її відповідності вимогам, встановленим пп. 39.4.6 вищезазначеного пункту, достатності та повноти обґрунтувань, що дає змогу дослідити відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», та визначення необхідності додаткового отримання інформації.

Розуміння важливості виконання вищезазначених заходів є суттєвим, оскільки результати аналізу документації про трансфертне ціноутворення використовуються при прийнятті рішення про проведення перевірки контрольованих операцій.

Проведення опитування

Порядок проведення опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення розроблений на виконання абзацу другого пп. 39.5.1.1 та абзацу другого пп. 39.5.2.13 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу та визначає послідовність дій контролюючих органів і платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Необхідно зазначити, що опитування (інтерв’ювання) посадових осіб та працівників платників податків є міжнародною практикою і важливим засобом уникнення необґрунтованих висновків з боку контролюючих органів.

Право проведення опитування надається посадовим особам контролюючого органу як під час проведення аналізу звітів та/або документації з трансфертного ціноутворення, так і безпосередньо в ході проведення перевірок контрольованих операцій.

Отже, під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення проведення опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків здійснюється з метою визначення об’єктивності та повноти проведення платником податків економічного і функціонального аналізу контрольованої операції та відображення відповідної інформації у звіті та/або в документації з трансфертного ціноутворення.

Контролюючий орган самостійно визначає необхідність проведення опитування посадових, уповноважених осіб або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

Під час проведення перевірки контрольованої операції рішення про проведення опитування приймається посадовою особою, яка проводить таку перевірку платника податків. У разі необхідності проведення опитування платників податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, рішення про проведення опитування такого платника приймається керівником (заступником керівника) контролюючого органу, який проводить перевірку.

Разом з повідомленням про проведення опитування, де зазначаються посадова, уповноважена особа та/або працівник платника податків, якого запрошують для опитування, дата, час і місце проведення опитування та контактні дані посадової особи, відповідальної за організацію та/або проведення опитування, платнику податків також може надсилатися (вручатися) орієнтовний перелік питань для опитування.

З метою забезпечення можливості підготовки платником відповідної інформації та даних повідомлення щодо проведення опитування надсилається платнику податків не менше ніж за сім календарних днів до дати проведення опитування або вручається не менше ніж за два робочі дні до такої дати.

Порядком визначено, що опитування проводиться шляхом очної зустрічі (інтерв’ю) посадової особи контролюючого органу та відповідної особи платника податків у приміщенні контролюючого органу (під час аналізу звітів про контрольовані операції, інформації про здійснені контрольовані операції (додаток до декларації) та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків) та у приміщенні платника податків (за місцем проведення перевірки). Опитування посадових осіб та/або працівників платника податків, який є стороною контрольованої операції, що перевіряється, проводиться у приміщенні контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку.

Суттєвою є вимога до платника податків щодо сприяння контролюючому органу у проведенні опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

У будь-якому разі, враховуючи важливість успішності організації та проведення даного заходу для висновків щодо відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», норми Порядку передбачають необхідність вжиття платником податків заходів щодо узгодження місця, дати та часу проведення опитування у разі неможливості проведення зустрічі у попередньо визначений термін.

Результати опитування оформляються протоколом опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, який відображає позицію платника податків і враховується при прийнятті контролюючими органами остаточних рішень про здійснені контрольовані операції.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42