Новини
Тема: ПДВ

Відшкодування ПДВ за операціями з постачання виробів медичного призначення

Який порядок відшкодування ПДВ суб’єктам господарської діяльності в період змін законодавчих норм для виробів медичного призначення?


Відповідно до пп. «а» пп. 197.1.3 та пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування операції з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджено постановою № 867. До моменту набрання нею чинності діяла постанова № 785, у переліку якої були відсутні чотири позиції виробів медичного призначення порівняно з постановою № 867.

Отже, операції з постачання виробів медичного призначення звільняються від оподаткування ПДВ лише в тому випадку, якщо таку фармакологічну продукцію занесено до зазначеного переліку. Лікарські засоби, не занесені до цього переліку, оподатковуються на загальних підставах.

Згідно з п. 206.1 ст. 206 Податкового кодексу при ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок, за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування. Іншого чинним законодавством не передбачено.

Тому в період з 01.08.2011 р. по 16.08.2011 р. операції з постачання виробів медичного призначення згаданих чотирьох позицій оподатковувалися ПДВ на загальних підставах за ставками, визначеними п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу, з урахуванням положень п. 10 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, підприємство в період з 01.08.2011 р. по 16.08.2011 р. при проведенні операцій із ввезення виробів медичного призначення, які надалі фактично використовувалися в оподатковуваних операціях, мало право на зарахування сум ПДВ, сплачених митним органам, до складу податкового кредиту відповідно до чинного законодавства.

При цьому у випадку використання таких товарів, тобто придбаних у період з 01.08.2011 р. до 16.08.2011 р., а поставлених покупцям після 16.08.2011 р., в операціях, звільнених від оподаткування, за такими операціями право на зарахування до складу податкового кредиту сум ПДВ відсутнє.

Відповідно до пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу якщо платник податку, зареєстрований як платник ПДВ, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються ПДВ та звільнені від оподаткування або не є об’єктом оподаткування таким податком, ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, і основних засобів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об’єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не включена до податкового кредиту такого платника податку згідно з розділом V цього Кодексу.

Водночас слід зазначити, що ст. 200 Податкового кодексу визначено механізм відшкодування ПДВ з Державного бюджету України (бюджетного відшкодування) та терміни проведення розрахунків, на які не впливає застосування податкових пільг щодо сплати ПДВ платниками податків у зв’язку зі здійсненням ними операцій, які підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (ст. 195 Податкового кодексу), операцій, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 цього Кодексу), та операцій, звільнених від оподаткування (ст. 197 Кодексу).