Рентна плата

Подання звіту про використання води

Чи потрібно подавати звітність про використання обсягів води за формою № 2ТП-водгосп до органів ДФС?


Правила ведення державного обліку водокористування, що є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування (далі — водокористувачі) встановлено Порядком № 78.

Відповідно до п. 1.5 цього Порядку під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

  • здійснюють забір води з поверхневих і підземних водних об’єктів обсягом від 20 м3 на добу;
  • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання обсягом від 20 м3 на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
  • забирають воду для зрошення обсягом від 20 м3 на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
  • мають сезонний режим роботи та забирають воду обсягом від 20 м3 на добу (у середньому протягом періоду їх роботи в межах календарного року);
  • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 м3 води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
  • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
  • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
  • віднесені до галузі гідроенергетики;
  • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Водокористувачі згідно з п. 1.9 Порядку № 78 подають звіти про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі — Звіт) один раз на рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним року до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства України (п. 1.9 Порядку).

Копії звітів з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, і датою прийняття) подаються платниками рентної плати разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС (п. 1.11 Порядку).

Таким чином, якщо діяльність суб’єкта господарювання — водокористувача не підпадає під критерії, визначені п. 1.5 Порядку № 78 для здійснення державного обліку водокористування, такий суб’єкт господарювання не повинен подавати Звіт.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42