Новини
Тема: Плата за землю, Приватні підприємці

Підприємець, який використовує земельну ділянку для здійснення підприємницької діяльності, подає податкову декларацію з плати за землю

Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа має у приватній власності нежитлові приміщення. Між підприємцем і міською радою укладено договір оренди земельної ділянки. Чи повинен підприємець подавати до податкової інспекції податкову декларацію з плати за землю на 2011 р. і сплачувати орендну плату за землю?


Відповідно до ст. 270 Податкового кодексу об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), що перебувають у власності.

Статтею 288 цього Кодексу визначено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, платником орендної плати є орендар земельної ділянки, а об’єктом оподаткування — земельна ділянка, надана в оренду.

Згідно з п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) щороку самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частинами за місяцями.

Відповідно до п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частинами власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Пунктом 6 ст. 128 Господарського кодексу визначено, що громадянин-підприємець зобов’язаний своєчасно подавати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов’язкових платежів, сплачувати податки та інші обов’язкові платежі в порядку та розмірах, установлених законом.

Згідно з п. 5 ст. 126 Земельного кодексу документами, що посвідчують право на земельну ділянку,  зокрема на оренду такої ділянки, є договір оренди землі.

Відповідно до наказу № 1015 в рядку 6 податкової декларації з плати за землю зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичних осіб — підприємців.

Отже, якщо оформлено договір оренди земельної ділянки, який надано фізичною особою — підприємцем у порядку, встановленому чинним законодавством, і земельна ділянка використовується для здійснення підприємницької діяльності, то такий підприємець подає до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю.