Акциз

Декілька місць продажу підакцизних товарів: як заповнити додаток 6

Підприємство має декілька місць продажу підакцизних товарів, розташованих у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Як у такому випадку заповнюється додаток 6 до Декларації?


Податковим кодексом установлено, що особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання Декларації за місяць, у якому здійснюється господарська діяльність (пп. 212.3.11 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу).

Особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів (пп. 222.3.2 п. 222.3 ст. 222 Податкового кодексу).

Відповідно до Порядку № 14 суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами заповнюють розділ Ґ «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» Декларації, додаток 6 до неї і подають до контролюючого органу.

Згідно з пп. 5 п. 7 розділу IV Порядку № 14 у рядку Ґ2 розділу Ґ Декларації зазначаються податкові зобов’язання в розрізі відповідних кодів місць здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами за КОАТУУ, а саме:

  • у четвертій колонці рядка Ґ2 — загальна сума податкових зобов’язань;
  • у другій колонці рядків, наступних за рядком Ґ2, — коди за КОАТУУ (кожен код в окремому рядку). У четвертій колонці цих рядків навпроти кодів КОАТУУ зазначаються суми податкових зобов’язань за кожним таким кодом.

Пунктом 6 розділу V Порядку № 14 визначено, що додаток 6 заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів із обов’язковим зазначенням відповідного коду за КОАТУУ. Тобто кількість кодів за КОАТУУ, зазначених у розділі Ґ Декларації, відповідає кількості додатків 6 до неї. Показники додат-ка 6 розраховуються сумарно за всіма місцями продажу в межах одного коду за КОАТУУ та переносяться у відповідні рядки розділу Ґ Декларації.

Так, у разі наявності у суб’єкта господарювання декількох місць продажу підакцизних товарів, розташованих у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, подається один додаток 6 із сукупним зазначенням сум акцизного податку за всіма місцями продажу в межах одного коду за КОАТУУ.

Сумарний показник колонки 7 додатка 6 переноситься у рядок Ґ1 розділу Ґ Декларації. У рядках Ґ1.1 — Ґ1.11  розшифровуються податкові зобов’язання у розрізі видів підакцизної продукції, що реалізується, а у рядку Ґ2 зазначається сума податкових зобов’язань з подальшим розшифруванням у розрізі кожного окремого коду за КОАТУУ (у даному випадку він один).

У графі 07 титульного аркуша Декларації зазначаються адреси пунктів продажу товарів, які належать до певної адміністративно-територіальної одиниці.

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, який має декілька місць торгівлі в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (одного коду за КОАТУУ), подає до контролюючого органу, що обслуговує відповідну адміністративно-територіальну одиницю, Декларацію з одним додатком 6 до неї.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42