Акциз

Не заповнено рядки коду операції: чи нараховуються штрафні санкції

Чи вважається заниженням грошового зобов’язання та чи нараховуються штрафні санкції та пеня, якщо суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі не заповнено або заповнено з помилкою рядки коду операції Ґ2 розділу Ґ Декларації, і чи подається у такому випадку додаток 8?


Згідно з абзацом другим п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Обов’язкові реквізити — це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений Податковим кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ст. 48 цього Кодексу).

Абзацом четвертим п. 48.4 ст. 48 Податкового кодексу визначено, що в окремих випадках, коли це відповідає сутності податку та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такий обов’язковий реквізит, як код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ.

Податкова звітність, складена з порушенням норм ст. 48 Податкового кодексу, не вважається податковою декларацією, крім випадків, установлених п. 46.4 ст. 46 цього Кодексу.

У разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог, зокрема п. 48.4 ст. 48 Податкового кодексу, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його декларації із зазначенням причин такої відмови (п. 49.11 ст. 49 цього Кодексу).

У разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті податкової декларації платник податків має право:

  • подати податкову декларацію і сплатити штраф у разі порушення строку її подання;
  • оскаржити рішення контролюючого органу у порядку, передбаченому ст. 56 Податкового кодексу (п. 49.12 ст. 49 Кодексу).

Водночас відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу пеня нараховується у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків, у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Згідно з п. 3 розділу ІІ Порядку № 14 у загальній частині Декларації платник зазначає її тип (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який вона подається, а у разі уточнення показників попередніх звітних періодів — звітний (податковий) період, що уточнюється. Для уточнюючої Декларації звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Згідно з п. 8 розділу V Порядку № 14 додаток 8 подається до уточнюючої Декларації.

У рядку Ґ2 зазначаються податкові зобов’язання в розрізі відповідних кодів місць здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами за КОАТУУ (п. 5 розділу ІV Порядку № 14).

Тобто у разі подання Декларації із зазначенням податкового зобов’язання без розподілу за кодами КОАТУУ у розділі Ґ (за кодом операції Ґ2) вона не може вважатися податковою.

Платник має право подати звітну нову або звітну Декларацію, заповнену відповідно до п. 7 розділу ІV Порядку № 14, та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення контролюючого органу про відмову у її прийнятті у порядку, передбаченому Податковим кодексом. При цьому подання додатка 8 у складі звітної Декларації не передбачено.

У разі виявлення помилки при визначенні податкових зобов’язань за певним кодом КОАТУУ (у додатку 6 до розділу Ґ та за кодом операції Ґ2 розділу Ґ) платнику слід уточнені показники зазначити у складі Декларації за будь-який наступний податковий період або подати уточнюючу Декларацію з двома додатками 8 до розділу Ґ (для помилкового та виправленого коду КОАТУУ).

На суму заниження податкового зобов’язання нараховуються передбачені Податковим кодексом штрафні санкції та пеня, які повинні бути сплачені на розрахунковий рахунок відповідного коду КОАТУУ.