Новини
Тема: Транспортний податок

Наслідки подання розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу без завірених копій реєстраційних документів

Чи застосовується штрафна санкція у разі своєчасного подання юридичною особою розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу без завірених копій реєстраційних документів?


Згідно з п. 239.2 ст. 239 Податкового кодексу юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають до відповідного органу ДПС за своїм місцезнаходженням і за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою в порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу. До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який здійснював таку реєстрацію.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачено п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу. Зокрема, неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Пунктом 46.1 ст. 46 Податкового кодексу визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі — податкова декларація) — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) до контролюючого органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Відповідно до п. 49.11 ст. 49 Податкового кодексу у разі подання платником податків до органу ДПС податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 ст. 48 Податкового кодексу, орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову в прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

  • у разі отримання такої податкової декларації, відправленої поштою або засобами електронного зв’язку, — протягом п’яти робочих днів з дня її отримання;
  • у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника — протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Враховуючи вищезазначене, у разі подання юридичною особою розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу без копій реєстраційних документів, завірених відповідним уповноваженим державним органом України, який здійснював таку реєстрацію, орган ДПС зобов’язаний надати такій юридичній особі письмове повідомлення про відмову в прийнятті її розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу із зазначенням причин такої відмови.

Штрафні санкції, передбачені ст. 120 Податкового кодексу, буде застосовано до юридичної особи у разі, якщо до органу ДПС не буде подано у законодавчо встановлені строки або подано із запізненням розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу з копіями реєстраційних документів, завіреними відповідним уповноваженим державним органом України.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua