ПДФО

Оподаткування доходу, отриманого від продажу успадкованого інвестиційного активу

У цій статті розглянемо, як оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором інвестиційний прибуток, отриманий фізичною особою — резидентом від продажу успадкованого нею інвестиційного активу (цінних паперів) іншій фізичній особі.


Згідно з пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення таким платником операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регулюється п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до пп. 170.2.1 якого облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

При цьому термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу (крім операцій з деривативами).


Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований таким платником, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита і податку з доходів фізичних осіб,
сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).


Згідно з пп. 170.2.9 вищезазначеного пункту податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.

Водночас пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу встановлено, що при застосуванні платником податку норм пп. 170.2.9 цього пункту податковий агент — професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об’єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, установлених у пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу.

Водночас слід зазначити, що згідно з п. 8 ст. 17 Закону № 3480 без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі, зокрема, операції з: дарування, спадкування та правонаступництва цінних паперів; вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень; вчинення правочинів у процесі приватизації.

Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків, передбачених вищезазначеним пунктом, є нікчемними (п. 9 ст. 17 Закону № 3480).

Враховуючи викладене, при продажу платником податку інвестиційного активу, отриманого у спадщину, оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає позитивна різниця між доходом, одержаним від продажу такого активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на його придбання.

При цьому успадкований інвестиційний актив вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку на доходи фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким успадкуванням.

Крім того, фізична особа, яка отримує інвестиційний прибуток, повинна подати річну податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу.

Також п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Відповідно до пп. 1.1 вищезазначеного пункту платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, зокрема фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 вищезазначеного пункту).

Згідно з п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого відповідно до пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Ставка збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу, згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 якого податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5%.

Таким чином, оскільки до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід від операцій з інвестиційними активами, то сума такого доходу є об’єктом оподаткування військовим збором.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42