Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Штрафи за неподання звітності й документації про контрольовані операції

Штрафи призначено для того, щоб зробити порушення більш витратними порівняно з неухильним дотриманням законодавства. Відповідно, штрафні санкції за неподання звітності та документації про контрольовані операції запроваджено з метою стимулювання виконання платниками податків процедурних вимог при їх підготовці та наданні.
Які штрафні санкції застосовуються за неподання звітності з трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ) та як їм запобігти — ці питання цікавлять всіх платників податків, що здійснюють контрольовані операції, тому саме їх ми розглянемо у цьому матеріалі.


Практика застосування штрафних санкцій за неподання звітності з ТЦ в різних країнах

Насамперед розглянемо практику застосування санкцій, спрямованих на дотримання процесуальних норм щодо своєчасного подання звітності та документації з ТЦ, у різних країнах.

Неподання компаніями в установлені терміни податковим органам належним чином підготовленої документації з ТЦ карається штрафом, який у Естонії становить в еквіваленті 3200 євро, у Румунії — 3500 євро, в Угорщині — 9500 дол. США, а у Сербії та Фінляндії сягає 20 000 та 25 000 євро відповідно. У Кореї, наприклад, штраф за неподання документації з ТЦ протягом 60 днів з дня надходження запиту податкового органу становить 30 млн.  KRW (в еквіваленті — 25 300 дол. США), натомість платник податків має право продовжити строк підготовки документації до 120 днів, у цьому випадку зазначений штраф не застосовується. У Німеччині та Франції мінімальні пороги штрафних санкцій за неподання документації з ТЦ або невідповідність її вимогам становлять 5000 євро та 10 000 євро відповідно.

У деяких країнах розміри санкцій за неподання звітності з ТЦ встановлено у процентному відношенні до вартісного обсягу операцій. Так, у Індії за внесення неточних відомостей про контрольовані операції до звітності з ТЦ застосовується штраф — 2% від вартості операцій, у Бангладеш — 1% від вартості цих операцій. А у Данії за відображення неточних відомостей у звітності з ТЦ застосовується штраф, розмір якого становить подвійний розмір суми операцій, за якими вчинено ці порушення.

Інші країни визначають граничні пороги штрафних санкцій. У Колумбії подання звітності з ТЦ із запізненням карається штрафом від 212 до 203 427 дол.; наявність невідповідностей у звітності — від 1% вартості операцій, але не більше 53 682 дол.; невключення операцій до звіту з ТЦ — від 2% від їх вартості, але не більше 282 537 дол. У Греції за неподання документації з ТЦ або відображення в ній неточної інформації застосовується штраф в розмірі до 0,1% від валового доходу компанії, але водночас цей штраф не може бути нижче 1000 євро та вище 10 000 євро. У Болгарії штраф за такі порушення становить від 128 до 256 євро, у Мексиці — від 4200 до 8500 дол.

Порівняння практики і політики застосування штрафів у різних країнах є достатньо умовним. Це пов’язано з тим, що на законодавчому рівні зазначені юрисдикції можуть використовувати різні назви для штрафів, які мають однакові цілі. Крім того, з метою дотримання податкового законодавства застосовуються інші заходи. Оскільки санкції становлять лише один з численних адміністративних і процесуальних аспектів податкової системи, без комплексного розгляду інших чинників складно зробити висновок, чи є вони справедливими.

Але незважаючи на відмінності у вартісних критеріях та механізмі контролю цілком зрозуміло, що досвід інших країн ґрунтується на справедливості системи штрафних санкцій, яка оцінюється виходячи із зіставлення розмірів штрафів і серйозності порушень.

Національні штрафи відповідно до законодавчих змін

В Україні правила ТЦ почали застосовуватися з 01.09.2013 р., але з цього часу неодноразово зазнавали змін, у тому числі в частині штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції та документації з ТЦ.

Штраф за неподання звіту про контрольовані операції та недекларування операцій у звіті

Платник податків, який здійснював контрольовані операції, повинен готувати та подавати до ДФС України звіт про контрольовані операції на щорічній основі до 1 травня року, що настає за звітним.

Подання звіту про контрольовані операції із запізненням прирівнюється до його неподання і тягне за собою штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу.

Подавати звіт про контрольовані операції необхідно виключно в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку із дотриманням закону щодо електронного документо-обігу та електронного цифрового підпису. Тобто подання звіту про контрольовані операції в паперовій формі є неможливим. Слід зауважити, що у разі якщо платник подає цей звіт у паперовій формі, то такий звіт вважається неподаним, до такого платника застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, як за неподання звіту про контрольовані операції (зазначене підтверджується рішенням постанови Полтавського окружного адміністративного суду від 11.02.2015 р. № 816/87/15-а).

Із набранням чинності Законом № 609, тобто з 13.08.2015 р., збільшено штраф за неподання (несвоєчасне подання) звіту про контрольовані операції зі 100 до 300 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня податкового (звітного) року.

При розрахунку штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції за 2013 р. враховується мінімальна заробітна плата, встановлена законом станом на 01.01.2013 р., а саме 1170 грн., при неподанні звіту про контрольовані операції за 2014 р. — встановлена станом на 01.01.2014 р., а саме 1218 грн.

Штрафна санкція за невключення компаніями до поданого звіту про контрольовані операції окремих операцій була передбачена у Податковому кодексі з 01.01.2015 р. і становила 5% від суми операцій, які не відображено у звіті (п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу). З 13.08.2015 р. розмір цього штрафу було значно зменшено до 1% від суми таких операцій та обмежено до 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за всі незадекларовані контрольовані операції.

Відповідно до норми частини другої ст. 58 Конституції України ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Тому за невідображення відомостей про окремі контрольовані операції у звіті за 2013 р. штрафні санкції не застосовуються. Водночас недекларування контрольованих операцій у звіті за 2014 р. тягне за собою накладення штрафу (лист № 9853/7/99-99-22-01-02-17).

Штраф за неподання документації з ТЦ

Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. вимоги до змісту інформації, яку має включати документація з ТЦ, та строків її подання було уніфіковано для всіх платників. До цього моменту великі платники податків повинні були подавати таку документацію протягом двох місяців. Усі інші категорії платників протягом місяця мали подавати первинні документи щодо окремих контрольованих операцій та іншу документацію, якими вони можуть обґрунтувати відповідність договірних цін контрольованих операцій рівню звичайних цін, але норми Податкового кодексу не містили деталізації змісту інформації.

Відтепер Податковим кодексом закріплено обов’язок усіх платників податків, які здійснювали контрольовані операції, протягом місяця з дня надходження запиту ДФС України подавати документацію з ТЦ, яка містить інформацію, наведену у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу.

З урахуванням позиції ДФС України, викладеної у листі № 9853/7/99-99-22-01-02-17, при підготовці та поданні документації про контрольовані операції, проведені у звітних періодах 2013 — 2014 рр., платник повинен керуватися нормами законодавства, чинними на момент направлення запиту ДФС України.


Довідково
Щодо розрахунку граничного терміну подання документації з ТЦ на запит ДФС України:
день отримання запиту враховується до строку подання документації;
якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.


Підпункт 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу не містить вимог щодо форми подання документації (яка може бути надана у вигляді єдиного документа або сукупності документів у довільній формі), водночас установлює обов’язковий вичерпний перелік інформації, яку цей документ (сукупність документів) має містити.

Якщо платник подав на перший запит документацію, але не в повному обсязі, як передбачено пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, або не навів належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», йому згідно з пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу обов’язково направляється запит з вимогою додатково подати визначену інформацію.

Законом № 609 збільшено термін підготовки платником податків додаткової інформації з 10 днів до 1 місяця.

Таким чином, штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу за неподання документації з ТЦ, застосовуватимуться у разі:

по-перше, ненадходження (несвоєчасного надходження) до контролюючого органу у місячний термін від платника податків відповіді як на перший, так і на повторний запит ДФС України про подання документації з ТЦ;

по-друге, невідображення у документації, поданій згідно з первинним та додатковим запитом, інформації, передбаченої пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу.

Розмір штрафної санкції становить 3% від суми контрольованої операції, щодо якої не було подано документацію, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Процедура документування порушень

Штрафні санкції за неподання звіту про контрольовані операції (або недекларування контрольованих операцій у звіті), а також за неподання документації з ТЦ застосовуються за результатами документальних перевірок. Так, підставами для призначення позапланових (як виїзних, так і невиїзних) перевірок є підпункти 78.1.2 та 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу. Також питання неподання звіту про контрольовані операції (або недекларування контрольованих операцій у звіті) досліджуються під час проведення документальних планових перевірок. Слід зауважити, що дослідження питань дотримання законодавства щодо подання звіту про контрольовані операції та документації з ТЦ не є перевірками самих контрольованих операцій у розумінні пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу, оскільки вони не мають на меті з’ясування питання повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій, тобто питання ТЦ.

Умовну схему документування порушень наведено на рисунку.

 

З метою з’ясування обставин та встановлення факту неподання платником податків звіту про контрольовані операції або невключення до поданого звіту всіх таких операцій контролюючий орган за потреби може направляти письмовий запит такому платнику про подання інформації відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу. Своєчасне надання роз’яснення з обґрунтуванням причин неподання звіту або невключення до нього окремих контрольованих операцій запобігає проведенню документальних перевірок.

За наявності ризиків невиконання вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу контролюючий орган може направляти платникам податків запити у порядку, встановленому пп. 73.3 ст. 73 цього Кодексу. Платник податків зобов’язаний надати інформацію відповідно до питань, порушених у цьому запиті.

Факти неподання (подання з порушенням) платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з ТЦ обов’язково фіксуються в акті документальної перевірки.

Податкове повідомлення-рішення з розрахунком штрафних санкцій приймається контролюючим органом у порядку, визначеному п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу, та надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 56 цього Кодексу.

Штрафні санкції за наслідками перевірок застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких санкцій (п. 11 підрозділу 10 Податкового кодексу).

У таблиці наведено розміри штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції (або невключення до нього окремих операцій) та за неподання документації з ТЦ залежно від періоду прийняття рішень за результатами перевірок щодо вчинення цих порушень.

Склад податкового правопорушення

Звітний
період

Період прийняття рішень за результатами перевірок щодо вчинення правопорушень

До набрання чинності Законом № 609
(з 01.01.2015 р. по 13.08.2015 р.)

Після набрання чинності Законом № 609
(з 13.08.2015 р.)

Неподання (несвоєчасне подання) звіту про контрольовані операції

2013

100 розмірів мінімальних заробітних плат

114 700 грн.

300 розмірів мінімальних заробітних плат

344 100 грн.

2014

121 800 грн.

365 400 грн.

Недекларування контрольованих операцій у звіті про контрольовані операції

2013

Не застосовується

Не застосовується

2014

5%

від суми контрольованої операції

1% від суми контрольованої операції, але не більше 300  розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції

до 365 400 грн.

Неподання документації з ТЦ

2013

3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не було подано документацію, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції

до 229 400 грн.

3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не було подано документацію, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі контрольовані операції, здійснені у звітному році

до 229 400 грн.

2014

до 243 600 грн.

до 243 600 грн.

 

Платники податків повинні пам’ятати, що сплата фінансових санкцій не звільняє їх від обов’язку подавати звіт про контрольовані операції та/або документацію з ТЦ.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42