ЄСВ

Подання звітності фізичними особами — підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування

Чи подається звітність з єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, у разі якщо ними не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, розглянемо в цій статті.


Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Абзацом першим п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону визначено, що базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників (крім фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування) є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Відповідно до частини 11 ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, встановлюється у розмірі 34,7% бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом (з 01.01.2015 р. по 31.08.2015 р. — 20706 грн., з 01.09.2015 р. по 31.12.2015 р. — 23426 грн.). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (з 01.01.2015 р. по 31.08.2015 р. — 422,65 грн., з 01.09.2015 р. по 31.12.2015 р. — 478,17 грн.) (абзац другий п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску є виключно правом, а не обов’язком для зазначеної категорії платників.

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, матимуть можливість застосовувати зазначену норму при нарахуванні єдиного внеску за 2015 р.

Самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску для таких платників було запроваджено з метою захисту права цих осіб на зарахування до страхового стажу тих місяців, у яких не було отримано доходу (прибутку).

Відповідно до ст. 9 Основ законодавства про соціальне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Пунктом 2 розділу IІІ Порядку № 435 передбачено, що фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, формують і подають до фіскальних органів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з табл. 1 додатка 5 до Порядку (п. 10 розділу IV цього Порядку).

Пунктом 12 розділу ІІ Порядку № 435 передбачено, що фізичні особи — підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від ведення підприємницької діяльності (крім фізичних осіб — підприємців, зазначених у п. 3.3 розділу ІІІ цього Порядку), оскільки додаток 5 до Порядку містить відомості, що накопичуються в базах даних персоніфікованого обліку та за якими обчислюється страховий стаж.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ, платники єдиного внеску, зокрема фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, несуть фінансову та адміністративну відповідальність згідно зі ст. 25 Закону про ЄСВ та ст. 1651 КпАП.