Новини
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Включення до складу витрат підприємця витрат на виготовлення печаток та штампів

Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця витрати на виготовлення печаток та штампів?


Відповідно до п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом III цього Кодексу.

Згідно з п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу витрати операційної діяльності визначаються відповідно до пунктів 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктів 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 цієї статті.

При цьому згідно з пп. «ж» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат включаються інші витрати загальногосподарського призначення.

Загальногосподарська діяльність — діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Тобто витрати фізичної особи — підприємця на виготовлення печаток та штампів відносяться до операційної діяльності підприємця та включаються до складу витрат такого платника податків.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua