Соціальне страхування

Підвищено розмір пенсійних виплат

Законом № 704 із вересня поточного року підвищено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1074 грн. У жовтні органами Пенсійного фонду України проведено перерахунки пенсій, у результаті яких збільшилися розміри виплат, що визначаються з урахуванням цього прожиткового мінімуму. Розміри яких пенсій і надбавок збільшилися з вересня 2015 р., розглянемо в цій статті.


Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

У разі якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру, який за повний страховий стаж* особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, пенсія встановлюється на рівні цього прожиткового мінімуму. Якщо страховий стаж є неповним, то розмір пенсії також визначають пропорційно стажу, враховуючи той самий прожитковий мінімум. Якщо особа має більше страхового стажу, то до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж. Мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тому з вересня ці пенсії перераховано.

_____________
*Повний страховий стаж — 20 років для жінок та 25 років — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено до 01.10.2011 р. та які після цієї дати не здійснювали перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу і заробітку, набутого (отримуваного) після призначення (попереднього перерахунку) пенсії); 30 років для жінок та 35 років — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено після 01.10.2011 р. чи до цієї дати, але після їм проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого (отримуваного) після призначення (попереднього перерахунку) пенсії).

 

При цьому якщо пенсію призначено до 01.10.2011 р. і особі після цієї дати не здійснювали перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, отримуваного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, то з вересня мінімальний розмір її пенсії та доплату за понаднормовий стаж визначено за (понад) 20 та 25 років страхового стажу для жінок і чоловіків відповідно.

Якщо ж пенсію було призначено після жовтня 2011 р. або раніше, але після жовтня 2011 р. перераховано із стажу та заробітку, набутого  (отримуваного) після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, та її мінімальний розмір і доплату за понаднормативний стаж установлено з урахуванням 30 та 35 років страхового стажу, то і під час вересневого перерахунку доплату за понаднормовий стаж установлено з урахуванням відповідного страхового стажу. Слід зазначити, що новий розмір прожиткового мінімуму враховано при обчисленні цих виплат як непрацюючим, так і працюючим пенсіонерам (починаючи з жовтня 2011 р. такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не проводився).

Надання адресної допомоги до пенсії

Постановою № 265 встановлено, що у разі коли щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів I та II груп прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника (на одного непрацездатного члена сім’ї 100%, на двох — 120, на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність), таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Тому пенсії інвалідів І та ІІ груп і мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника перераховано виходячи із 1074 грн.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону про пенсійне страхування пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в зазначених розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно становлять: 1074 грн. (1074 грн. × 100%); 1288,80 грн. (1074 грн. × 120%) та 1611 грн. (1074 грн. × 150%).

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника, що призначається членам сімей військовослужбовців та особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отже, з вересня це — 2148 грн. (1074 грн. × 2).

Мінімальні пенсії шахтарів

Із нового розміру прожиткового мінімуму перераховано і мінімальний розмір пенсії шахтарів. Після перерахунку він становить 3222 грн. (1074 грн. × 3).

Розмір щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена сім’ї становить 1074 грн.

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону № 239 передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1330 грн.). Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з вересня цього року становить 133,00 грн.

 

ПРИКЛАДИ

Обчислення розміру пенсії різним категоріям пенсіонерів

Приклад 1.

Інвалід війни ІІ групи 1934 року народження отримав каліцтво у період Великої Вітчизняної війни у 8-річному віці. Йому призначено пенсію по інвалідності за нормами Закону про пенсійне страхування. Страховий стаж — 37 років 3 місяці. Коефіцієнт страхового стажу — 0,50288. Коефіцієнт заробітку — 1,73. Заробіток для обчислення пенсії — 2072,38 грн.

 

Розмір пенсії
до вересня 2015 р.

Розмір пенсії після перерахунку з вересня 2015 р.

1042,16 грн. (2072,38 × 0,50288) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування;

113,88 грн. (949 грн. × 12%) — доплата за понаднормовий стаж 12 років (37 – 25) (понад 25 років страхового стажу);

260,54 грн. (1042,16 грн. × 25%) — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування (враховуючи стаж та заробіток) згідно з постановою № 1381;

50 грн. — цільова грошова допомога згідно із Законом № 1603;

379,60 грн. — підвищення відповідно до Закону № 3551 (40% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 949 грн.);

573,77 грн. — щомісячна державна адресна допомога до 2419,95 грн. (у сумі, якої не вистачає до 255% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, згідно з постановою № 656);

100 грн. — підвищення відповідно до постанови № 327;

199,29 грн. (949 грн. × 21%) — пенсія за особливі заслуги перед Україною (21% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність).

Загальний розмір пенсійної виплати — 2719,24 грн. (1042,16 грн. + 113,88 грн. + 260,54 грн. + 50 грн. + + 379,60 грн. + 573,77 грн. + + 100 грн. + 199,29 грн.)

1042,16 грн. (2072,38 × 0,50288) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування;

оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

1074 грн. — мінімальний розмір пенсії;

125,06 грн. (1042,16 грн. × 12%) — доплата за понаднормовий стаж;

260,54 грн. (1042,16 грн. × 25%) — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування (враховуючи стаж та заробіток) згідно з постановою № 1381;

50 грн. — цільова грошова допомога згідно із Законом № 1603;

429,60 грн. — підвищення відповідно до Закону № 3551 (40% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 1074 грн.);

799,50 грн. — щомісячна державна адресна допомога до 2738,70 грн. (у сумі, що не вистачає до 255% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, згідно з постановою № 656);

100 грн. — підвищення відповідно до постанови № 327;

225,54 грн. — пенсія за особливі заслуги перед Україною (21% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 21%)).

Загальний розмір пенсійної виплати після перерахунку — 3064,24 грн. (1074 грн. + 125,06 грн. + 260,54 грн. + 50 грн. + 429,60 грн. + 799,50 грн. + 100 грн. + 225,54 грн.)

Розмір пенсії підвищено на 345 грн.

 

Приклад 2.

Жінка з 2011 р. отримує пенсію за віком. Має 21 рік страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу — 0,2835. Коефіцієнт заробітку — 1,1234. Заробіток для обчислення пенсії — 2227,29 грн.

Розмір пенсії
до вересня 2015 р.

Розмір пенсії після перерахунку з вересня 2015 р.

631,44 грн. (2227,29 × 0,2835) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування;

оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

949 грн. — мінімальний розмір пенсії;

6,31 грн. (631,44 грн. × 1%) — доплата за понаднормовий стаж;

117,60 грн. — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону № 239.

Загальний розмір пенсійної виплати — 1072,91 грн. (949 грн. + 6,31 грн. + 117,60 грн.)

631,44 грн. (2227,29 × 0,2835) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування;

оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, пенсію встановлено у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

1074 грн. — мінімальний розмір пенсії;

6,31 грн. (631,44 грн. × 1%) — доплата за понаднормовий стаж;

133 грн. — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону № 239.

Загальний розмір пенсійної виплати після перерахунку — 1213,31 грн. (1074 грн. + 6,31 грн. + 133 грн.)

Розмір пенсії збільшено на 140,40 грн.

 

Приклад 3.

Жінка з 2010 р. отримує пенсію за віком. Має 36 років страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу — 0,486. Коефіцієнт заробітку — 2,6754. Заробіток для обчислення пенсії — 4415,56 грн. Жінка продовжує працювати.

 

Розмір пенсії
до вересня 2015 р.

Розмір пенсії
після вересня 2015 р.

2145,96 грн. (4415,56 × 0,486) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування;

122,24 грн. — доплата за понад-нормовий стаж (за 16 років страхового стажу понад 20 років — 16% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, станом на 30.09.2011 р.* (764 грн. × 16%)).

Загальний розмір пенсійної виплати — 2268,20 грн.
(2145,96 грн. + 122,24 грн.).

Враховуючи, що ця жінка працює і розмір її пенсії перевищує 1423,50 грн. (949 грн. × 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), пенсія виплачується у розмірі 85% — 1927,97 грн.

_____________

*Починаючи з жовтня 2011 р. такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не проводився.

2145,96 грн. (4415,56 × 0,486) —
розмір пенсії, визначений
за ст. 27 Закону про пенсійне страхування;

171,84 грн. — доплата за понаднормовий стаж (за 16 років страхового стажу
понад 20 років — 16% від 1074 грн.)

Розмір пенсії після перерахунку — 2317,80 грн.
(2145,96 грн. + 171,84 грн.).

Враховуючи, що ця жінка працює і розмір її пенсії перевищує 1611 грн.
(1074 грн. × 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність),
пенсія виплачується
у розмірі 85% — 1970,13 грн.

Розмір пенсії збільшено на 49,60 грн.

 

 

Мінімальні розміри пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

З урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, перераховано мінімальні розміри пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які в установленому порядку визнані інвалідами та віднесені до категорії 1.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мінімальний розмір пенсії з 1 вересня поточного року становить:

інвалідів І групи — 1933,20 грн. (180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 180%));

інвалідів ІІ групи — 1718,40 грн. (160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 160%));

інвалідів ІІІ групи — 1557,30 грн. (145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 145%)).

Для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, розмір пенсії становить:

інвалідів І групи — 1611,00 грн. (150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 150%));

інвалідів ІІ групи — 1342,50 грн. (125% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 125%));

інвалідів ІІІ групи — 1181,40 грн. (110% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

дітей-інвалідів — 1074 грн. (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074 грн. × 100%)).

Крім того, у разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи — 285%, II — 255%, III — 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Тобто розмір пенсійної виплати в інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з 1 вересня поточного року становить: для інвалідів І групи — 3060,90 грн., ІІ — 2738,70 грн., ІІІ — 2416,50 грн.

Приклад 4.

Мінімальний розмір пенсії в інваліда ІІ групи — учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становить 1718,40 грн. Крім того, до основного розміру пенсії встановлено додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, та пенсію за особливі заслуги перед Україною, розмір якої становить 268,50 грн. (25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Зважаючи на те що мінімальний розмір разом з додатковою пенсією за шкоду, заподіяну здоров’ю, не досягає мінімальної пенсійної виплати, пенсія встановлюється в розмірі 2738,70 грн. Загальний розмір пенсійної виплати в даному прикладі з 1 вересня становить 3007,20 грн. (2738,70 грн. + 268,50 грн., де 268,50 грн. — це пенсія за особливі заслуги перед Україною). Виплату пенсії в новому розмірі разом з доплатою за вересень буде проведено у жовтні поточного року.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42