Соціальне страхування

Поновлення на роботі звільненого мобілізованого працівника

Працівника було призвано на строкову військову службу під час мобілізації до прийняття змін до ст. 119 КЗпП. Чи правильно те, що його звільнено з роботи згідно з п. 3 ст. 36 цього Кодексу?


Відповідно до частини другої ст. 119 КЗпП працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 1975, № 2232, № 3543, надаються гарантії та пільги згідно із цими законами.

Законом № 116 внесено зміни до ст. 39 Закону № 2232 (зміни набрали чинності з 08.02.2015 р.).

Відповідно до зазначених змін за громадянами України, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування, форми власності та форми навчання.

Враховуючи зазначені гарантії, працівники, призвані на строкову військову службу, не підлягають звільненню на підставі п. 3 частини першої ст. 36 КЗпП.

Це означає, що звільнених працівників має бути поновлено і збережено середній заробіток з дати звільнення.

Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення, внесення відповідного запису до особової справи (особової картки) працівника (та у подальшому — внесення запису до трудової книжки). Про факт скасування наказу про звільнення роботодавець зобов’язаний повідомити працівника шляхом надсилання йому за місцем реєстрації (фактичного проживання) листа із долученням копії наказу. Датою поновлення звільненого працівника на роботі є дата звільнення.

Крім того, роботодавець у наказі про скасування наказу про звільнення зазначає про припинення працівником виконання посадових обов’язків у зв’язку з призовом на строкову військову службу за призовом під час мобілізації.

На цей час відповідно до частини третьої ст. 119 КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42