Соціальне страхування

Порядок звільнення у разі скорочення чисельності або штату працівників

Чи можливе звільнення працівників у разі зміни власника підприємства? Який порядок звільнення працівників у разі скорочення чисельності або штату?


Відповідно до частин третьої та четвертої ст. 36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

Крім того, у разі зміни власника підприємства, а також його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП).

Водночас у разі скорочення чисельності або штату працівників відповідно до п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем.

При звільненні працівників згідно з п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП має бути дотримано певний порядок звільнення.

Роботодавець повинен видати наказ про внесення змін до організації виробництва і праці, в якому розкривається зміст цих змін, потім скласти і затвердити новий штатний розпис.

Відповідно до ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. У разі згоди працівника переведення на іншу роботу здійснюється за його заявою. За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник на власний розсуд звертається за допомогою до Державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

Слід зазначити, що на підставі ст. 43 КЗпП при звільненні працівників згідно з п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП потрібно також отримати згоду профспілкового органу на таке звільнення.

Відповідно до ст. 44 цього Кодексу при звільненні на підставі п. 1 частини першої ст. 40 Кодексу працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.