Новини

Розрахунки з особами, які мають податкову адресу на іншій території України

Підприємство здійснює розрахунки з особами, які мають податкову адресу на іншій території України, за послуги, надані на території ВЕЗ «Крим». Чи визнаються такі операції контрольованими?


Статтею 5 Закону України від 12.08.2014 р. № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено, зокрема, що на території ВЕЗ «Крим» не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені ст. 9 Податкового кодексу.

При цьому взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно зі ст. 39 Податкового кодексу. Юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється з метою оподаткування до нерезидента.

Перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими, встановлено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу.

Відповідно до цієї норми для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

  • господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами;
  • зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу).

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу)


Господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу).

Таким чином, операції, здійснені з особами-резидентами, які мають податкову адресу не на території ВЕЗ «Крим», хоча і досягли вартісного критерію, визначеного цим підпунктом, не визнаються контрольованими.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42