Рентна плата

Витрати на забезпечення комплексу технологічних операцій

Які витрати слід відносити до комплексу технологічних операцій (процесів) для обчислення розрахункової вартості одиниці видобутих корисних копалин згідно з пунктами 252.14 та 252.15 ст. 252 Податкового кодексу?


Пунктами 252.14 та 252.15 ст. 252 Податкового кодексу встановлено умови включення або невключення до розрахункової вартості видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин сум витрат, склад яких визначено п. 252.11 цієї статті.

Зокрема, сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період (п. 252.14 ст. 252 Податкового кодексу).

Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів) (п. 252.15 ст. 252 Податкового кодексу).

Відповідно до визначення, наведеного у пп. 14.1.51 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, видобування корисних копалин — це сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини.

Первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій зі збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з видобування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне і бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм) (пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Пунктом 252.5 ст. 252 цього Кодексу встановлено, що види товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів і послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та в місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

Водночас відповідно до п. 252.19 цієї статті обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно в журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та в місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження й атестації у державній метрологічній системі.

Отже, до складу витрат для обчислення розрахункової вартості одиниці видобутих корисних копалин включаються витрати, понесені платником на забезпечення комплексу технологічних операцій (процесів), передбачених затвердженим в установленому порядку проектом розробки родовища корисних копалин.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42