Рентна плата

Видобування підземних вод

Чи є платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин суб’єкти господарювання, які видобувають підземні води, якщо продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 м3 на добу?


Підпунктом 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу до платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин віднесено суб’єктів господарювання, у тому числі громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі — спеціальний дозвіл) у межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктів (ділянок) надр.

Відповідно до пп. 252.1.4 зазначеного пункту платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які згідно із законодавством належать до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

Підпунктом 252.20 ст. 252 Податкового кодексу затверджено, зокрема, ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підземних вод у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин за кожною наданою в користування ділянкою надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, установленим галузевим законодавством.

При цьому згідно з пп. 252.4.1 п. 252.4 ст. 252 Податкового кодексу до об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до 2 м і прісні підземні води — до 20 м.

Водночас ст. 23 Кодексу про надра визначено, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 м, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 м3 на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Таким чином, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування підземних вод (незалежно від продуктивності водозаборів підземних вод) для отримання економічної вигоди від їх використання, є платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, за винятком тих суб’єктів господарювання, які на підставі дозволів на спеціальне водокористування (дозволу на користування надрами не отримували) видобувають прісні підземні води загальною глибиною розробки до 20 м, використання яких не передбачає отримання економічної вигоди.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42