Новини
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Включення до складу витрат підприємця вартості комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке він орендує

Чи має право фізична особа — підприємець включити до складу витрат вартість комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке він орендує?


Склад витрат та порядок їх визначення наведено в ст. 138 Податкового кодексу, відповідно до якої до складу витрат включаються, зокрема, витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення (пп. «г» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 цього Кодексу), витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень (пп. «д» вищезазначеного підпункту).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом ІІ цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ст. 759 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до п. 1 ст. 762 цього Кодексу за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Таким чином, витрати на комунальні послуги, використані в орендованому приміщенні, включаються до складу валових витрат фізичної особи — підприємця (орендаря) на підставі рахунків орендодавця, у яких наведено розрахунок вартості спожитих орендарем комунальних послуг, обчислений пропорційно площі, що займає такий орендар в орендованому приміщенні.

Зазначені розрахунки проводяться орендодавцем згідно з умовами відповідних договорів щодо відшкодування вартості комунальних послуг та мають бути узгоджені з орендарем.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua