Митна справа

Строк митного оформлення товарів

Протягом якого часу здійснюється митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення?


Відповідно до частини першої ст. 255 Митного кодексу митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 цього Кодексу.

Водночас частиною другою ст. 255 Митного кодексу визначено виключні випадки, коли зазначений строк може бути перевищено на час виконання відповідних формальностей.

Так, строк може бути перевищено виключно у разі:

  • виконання митних формальностей поза місцем розташування митниці ДФС відповідно до ст. 247 Митного кодексу;
  • підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до цього Кодексу додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару;
  • проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до частини двадцять першої ст. 356 Митного кодексу;
  • виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються відповідно до частини п’ятої ст. 255;
  • зупинення митного оформлення відповідно до Закону № 2735;
  • подання додаткових документів відповідно до частини третьої ст. 53 Митного кодексу в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи в їх наданні;
  • призупинення митного оформлення відповідно до статей 399 та 400 Митного кодексу.

Частиною п’ятою ст. 255 Митного кодексу визначено, що митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених цим Кодексом згідно із заявленим митним режимом, що засвідчується митницею ДФС шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

У разі відмови у прийнятті митної декларації посадовою особою митниці ДФС заповнюється картка відмови у прийнятті митної декларації, у якій, зокрема, зазначаються причини відмови та наведено вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, а також інформація про порядок оскарження рішення про відмову.

Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного ст. 255 Митного кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яку може бути оскаржено в порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42