Митна справа

Ввезення іноземних товарів для виконання ремонтних робіт в Україні

Які митні режими застосовуються до іноземних товарів, що ввезені для виконання ремонтних робіт в Україні (як гарантійних, так і післягарантійних)?


Відповідно до п. 51 ст. 4 Митного кодексу ремонт — це операції, що здійснюються для усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або характеристик та не призводять до зміни коду цих товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно зі ст. 147 цього Кодексу переробка на митній території — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Операції з переробки товарів згідно з частиною другою ст. 150 Митного кодексу можуть включати, зокрема, ремонт товарів, у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.

Особливості виконання митних формальностей відповідно до митних режимів переробки на митній території визначено главою 23 Митного кодексу та розділом V Порядку № 657.

Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митниці ДФС за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи (частина перша ст. 149 зазначеного Кодексу).

Згідно з частиною першою ст. 160 Митного кодексу митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою зазначеної статті.

Відповідно до ст. 85 Митного кодексу реекспорт — це митний режим, згідно з яким товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Митний режим реекспорту згідно з положеннями частини першої ст. 86 Митного кодексу може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та, зокрема, були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому їх було ввезено на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, або у вигляді продуктів їх переробки.

Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму реекспорту визначено главою 16 Митного кодексу.

Товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 16 Митного кодексу (п. 2 частини першої ст. 283 та абзац перший частини п’ятої ст. 286 цього Кодексу).

Акцизний податок не сплачується відповідно до пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу.

Операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщено у такий режим згідно з п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу, оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ відповідно до пп. «б» пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу.

Схема

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42