Митна справа

Використання еквівалентних товарів в операціях з переробки товарів

Чи є продукти, отримані у результаті переробки еквівалентних товарів, продуктами переробки іноземних товарів?


Частиною другою ст. 150 Митного кодексу встановлено, що ремонт, у тому числі модернізація товарів, їх відновлення, регулювання чи калібрування, є операціями з переробки товарів.

Питання щодо використання еквівалентних товарів в операціях з переробки товарів на митній території України визначено ст. 158 Митного кодексу та розділом V Порядку № 657.

Згідно з частиною третьою ст. 158 Митного кодексу дозволяється здійснення реекспорту продуктів переробки, одержаних з використанням еквівалентних товарів, до ввезення товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки.

Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування глави 23 Митного кодексу вважаються продуктами переробки іноземних товарів.

При цьому під еквівалентними товарами розуміють українські та іноземні товари, які є ідентичними за описовими, кількісними і технічними характеристиками іноземним товарам, які вони замінюють, ввезеним для операцій з переробки на митній території України (частини перша та друга ст. 158 Митного кодексу).

Відповідно до п. 9 розділу V Порядку № 657 еквівалентна компенсація допускається щодо товарів, зазначених у додатку до заяви підприємства, подання якої митниці ДФС передує митному оформленню товарів і транспортних засобів за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Слід зазначити, що для декларування у режимі реекспорту продуктів переробки, одержаних з українських еквівалентних товарів, до ввезення на митну територію України іноземних товарів для переробки або до завершення операцій з переробки іноземних товарів застосовується митна декларація типу ЕК 12, а для поміщення товарів у режим переробки на митній території (для іноземних еквівалентних товарів) — митна декларація типу ІМ 52.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом № 631.