Інші податки

Інвестиційна нерухомість

30.06.2016 / 11:20

ДФС України повідомлено, що якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт такої нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 Податкового кодексу, у тому числі нараховану амортизацію.


Лист 23.05.2016 № 5292/К/99-99-15-02-02-14