Інші податки

Прибуток звільнений від оподаткування

01.07.2016 / 09:50

ДФС України повідомлено, що фінансові показники прибутку, звільненого від оподаткування, або збитку від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, визначені відповідно до національних ПБО або МСФЗ, і різниці по таких звільнених від оподаткування видах діяльності, визначені відповідно до ІІІ розділу Податкового кодексу, підлягають відображенню у додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897.


Лист від 31.05.2016 р. № 11814/6/99-99-15-02-02-15