Інші податки

Інвестиційна нерухомість

04.08.2016 / 12:30

ДФС України повідомлено, що якщо платник податку у бухгалтерському обліку оцінює реконструйований та переданий в оренду об’єкт інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, такий платник податку здійснює розрахунок амортизації цього об’єкта інвестиційної нерухомості відповідно до норм п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу та зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої амортизації. Крім того, такий платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації такого об’єкту, визначену в бухгалтерському обліку.

Водночас, згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.  грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу, у разі прийняття платником рішення про таке некоригування, зазначивши про нього у податковій декларації з податку на прибуток.


Лист від 18.07.2016 р. № 15387/6/99-99-15-02-02-15

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42