Інші податки

Списання безнадійної заборгованості

04.08.2016 / 14:40

ДФС України повідомлено, що ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування норм Податкового кодексу визначено пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Зокрема, під безнадійною заборгованістю, що підпадає під ознаку пп. «а» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, слід вважати заборгованість, за якою минув термін позовної давності у разі, якщо відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків.

Визнання простроченої заборгованості фізичної або юридичної особи, не погашеної внаслідок недостатності майна зазначеної особи безнадійною згідно з пп. «є» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу можливе за умови, що дії з розшуку зареєстрованого за боржником майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника — відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа у порядку і на умовах, визначених Законом України від 21.04.99 р. № 606.


Лист від 19.07.2016 р. № 15514/6/99-99-15-02-02-15