Інші податки

Оподаткування дивідендів

11.08.2016 / 12:30

ДФС України повідомлено, що для застосування положень пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) щодо коригування фінансового результату до оподаткування платниками податку на прибуток, слід керуватись листом Мінфіну України від 25.07.2016 р. №  31-11130-09-10/21370, яким зазначено, що платник податку на прибуток зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від:

платників податку на прибуток, для яких підпунктами 57.11.2 та 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу передбачено особливості сплати авансових внесків при виплаті дивідендів, крім, платників, прибуток яких звільнений від оподаткування, та інститутів спільного інвестування;

платників єдиного податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

Коригування здійснюється платником податку з урахуванням вимог пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу щодо суми річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, та за умови відображення у складі доходів суми нарахованих дивідендів відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Водночас, коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, застосовуються у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.


Лист від 04.08.2016 р. № 26581/7/99-99-15-02-02-17