Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

17.08.2016 / 11:00

У Мін’юсті України зареєстровано 27.07.2016 р. за № 1046/29176 наказ Мінфіну України, яким затверджено Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення.

Інструкцією встановлено порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах доходів і зборів, а також процедуру складання протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення органами доходів і зборів, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення.

Інструкція не поширюється на провадження у справах про порушення митних правил, порядок якого визначено Митним кодексом України.

Визнано такими, що втратили чинність накази ДПА України від 28.10.2009 р. № 585 та від 05.04.2011 р. № 193.

Наказ набирає чинності з дня його опублікування.


Наказ від 02.07.2016 р. № 566