Інші податки

Медіація як альтернативне вирішення податкових спорів

25.08.2016 / 16:50

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них. 

Навіщо і для кого?

Медіація – це відносно нове поняття для нашої бізнес-спільноти. Як і все нове, воно сприймається з недовірою, а в деяких випадках – навіть з явним скепсисом. Причина – в недостатній поінформованості про можливості медіації та рівень її затребуваності в інших країнах. Безперечно, не варто хапатися за все іноземне, але раціональний досвід треба вивчати і по можливості застосовувати.

Отже, настав час познайомити наше бізнес-середовище з медіацією взагалі та податковою медіацією зокрема.

Медіація – це альтернативний спосіб вирішення спору за участю третьої нейтральної, неупередженої сторони – медіатора.

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них. Роль медіатора полягає не в тому, щоби вирішити конфлікт. Він тільки допомагає знайти варіант рішення, який відповідатиме інтересам всіх сторін, залучених до конфлікту. Іншими словами, медіація – це особлива форма посередництва, яка може бути використана при вирішенні різнопланових спорів. Розрізняють кілька напрямів медіації: бізнес-медіація (комерційна), медіація в організації (корпоративна), медіація в сфері сімейних відносин (сімейна).

Комерційна медіація (commercial mediation) – вирішення спорів між юридичними особами, юридичними особами та їх клієнтами, фізичними особами щодо вирішення майнових спорів, захист прав споживачів та ін. Для проведення комерційної медіації залучаються зовнішні незалежні медіатори. Сторонам забезпечуються рівні можливості обрання незалежного медіатора.

Медіація в організації (work-place mediation) – процес вирішення конфліктів, в якому сторони конфлікту – представники однієї організації, а медіатором може виступати внутрішній або зовнішній незалежний медіатор. Така медіація є частиною системи управління конфліктами в організації.

Сімейна медіація – процес, в якому незалежна третя сторона допомагає парам, що знаходяться на межі розставання або розлучення, поліпшити взаємодію один з одним і прийняти усвідомлені рішення, які задовольнять обох. Сімейна медіація, як правило, стосується питань, пов’язаних з розлученням, дітьми, а також з фінансових або майнових протирічь.

Окремим напрямом є медіація при вирішенні спорів з державними органами.

Світовий досвід

Вперше медіація як вид позасудової практики почала застосовуватися в США. На цей  час медіація широко використовується у Канаді, Австралії, Китаї, Великобританії, Франції та інших країнах ЄС.

Міжнародна практика свідчить про ефективність застосування медіації. Генеральною Асамблеєю ООН усім державам рекомендовано Типовий закон про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру, прийнятий Комісією ООН з права міжнародної торгівлі, з тим, щоб вони розглянули можливість його прийняття в цілях забезпечення уніфікованості  законодавства про процедури врегулювання суперечок у міжнародній комерційній погоджувальній практиці.

У країнах ЄС медіація як спосіб вирішення спору (конфлікту), що виник у результаті будь-яких правовідносин (сімейних, трудових, економічних, громадянських тощо), застосовується набагато частіше порівняно з іншими позасудовими альтернативними способами врегулювання спорів.

Податкова медіація

Питання, яке я чую найчастіше: чи може бути застосована медіація саме в спорах з фіскальною службою? Так, може. Більше того: я впевнена, що медіацію як альтернативний метод при вирішенні податкових спорів слід розглядати в якості стратегічного пріоритету розвитку податкового адміністрування. Бо це:

 • реальна мінімізація корупційної складової внаслідок відкритих для обговорення і контролю погоджувальних процедур;
 • суттєва економія на витратах з податкового адміністрування.

Медіація може бути застосована до будь-яких конфліктів та на різних їх стадіях.

Наприклад, обов’язкова досудова стадія врегулювання податкового спору передбачена в Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщині, Німеччині, Греції, Данії, Ізраїлі, Іспанії, КНР, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Новій Зеландії, Польщі, Румунії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, ПАР, Японії. Але в деяких країнах це скоріше посередництво, ніж медіація. Власне податкова медіація застосовується в таких державах, як Австралія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, США, Ізраїль.

Фахівцями складено певний перелік причин, коли медіація недоречна. Тобто вважається, що доцільно відмовитися від медіації в таких випадках:

 • необхідно створити прецедент для судової практики;
 • існує можливість отримати судове або арбітражне рішення дуже швидко або без надмірних витрат;
 • незначні витрати на судове примирення при мінімальній ціні позову;
 • серйозний дисбаланс у співвідношенні сил;
 • одна зі сторін зловживає своїми процесуальними правами (викрита в несумлінності);
 • недієздатність однієї зі сторін.

Податкові спори не є такими випадками. Бо судові витрати платників великі, а терміни судового розгляду не додають оптимізму. Та і взагалі яЯкщо заявляється мета – вибудовування партнерських відносин між державою та платниками податків, переговори – найкращий спосіб досягти цього. Партнери не йдуть до суду.

Запит на альтернативне вирішення податкових спорів насамперед йде від бізнесу. Відомо, що судові процедури тривалі, дорогі і часто не мають правової визначеності.

Постає природне питання: чи вигідна медіація для фіскальної служби? Впевнена, що так.

На чому ґрунтується моя впевненість? Я вважаю, що саме нам і саме зараз випала важка місія – повернути довіру до державних органів, відновити імідж податківця як фахівця, а не збирача данини; перетворити негативні відносини на конструктивний процес пошуку порозуміння у податкових питаннях.

Варто зазначити, що в державах ЄС медіація розглядається не тільки як спосіб альтернативного вирішення спорів, де вже виник конфлікт, але і як спосіб, який використовується для запобігання виникнення спору (конфлікту) в майбутньому, що, безумовно, розширює межі застосування медіації. Саме в такому контексті, на мій погляд, доцільно розглядати медіацію в сфері відносин податкова – платник.

Якщо досягти порозуміння ДО виникнення конфлікту, то це збереже ресурси як платнику податків, так і державі. Ми назавжди позбавимо апарат податкової служби від навали скарг, а суди – від нескінчених позовів на рішення податкових органів. За даними ДФСУ, протягом 2013-2014 років оскаржено в адміністративному порядку майже 24 тисячі рішень щороку, кількість позовів у цей період досягала 9-10 тисяч на рік. У 2015 році кількість судових оскаржень дещо зменшилась, але опитування свідчать, що зменшення обумовлено, на жаль, тільки збільшенням судового збору.

Отже, медіація – це реальний крок в напрямку реалізації державної політики в сфері оподаткування в умовах, максимально комфортних для бізнесу. Це можливість налагодження ефективної взаємодії між податківцями і платниками податків, що дозволить отримати позитивні результати. І ми не маємо права не скористатися такою можливістю. Для платника важливо знати, що його думка буде почута і врахована, а бізнес захищений від неадекватних рішень. А з точки зору здорового глузду фіскальному органу значно важливіше розуміти, які суми і в які терміни реально надійдуть до бюджету, ніж звітувати про астрономічні донарахування, які роками «мандрують» поміж судами.

У процесі, який будується на спільності інтересів, податковим органам і платникам податків є що запропонувати один одному: реальні сплати податків, спокій, імунітет від майбутніх перевірок, економію часу тощо.

Безумовно, впровадження механізму медіації у податкових відносинах потребує законодавчого врегулювання, зокрема:

 • прийняття Закону України «Про медіацію»;
 • внесення змін до Податкового кодексу України (щодо введення процедури медіації);
 • внесення змін до процедур і регламентів адміністративного розгляду скарг фіскальними органами.

Все це знаходиться наразі тільки на стадії розробки та узгодження, але іноді рішення приймаються так швидко і несподівано, що ми маємо бути напоготові.


Лариса ЦЕРЕТЕЛІ

аудитор, медіатор, експерт ГО «Інститут податкових реформ»

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42