Інші податки

Врахування в СЕА ПДВ податкових зобов’язань за уточнюючим розрахунком

29.08.2016 / 16:30

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою. 

Платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на реєстраційну суму (∑Накл), обчислену за формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу.

Реєстраційна сума (∑Накл) обраховується з урахуванням показника (∑перевищ) — загальної суми перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, яка визначається як різниця між сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Показник (∑перевищ) розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від платника податку (у тому числі уточнюючих розрахунків), та при обрахунку позитивного значення зазначеного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума (∑Накл) такого платника.

Таким чином, якщо платник податку не зареєстрував (своєчасно не зареєстрував) в ЄРПН податкові накладні та відповідно реєстраційна сума (∑Накл) не була зменшена на суму податку, зазначену у таких податкових накладних, то після подання уточнюючого розрахунку, в якому задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ, визначені у податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН, реєстраційна сума (∑Накл) платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у таких податкових накладних.

Якщо така реєстраційна сума (∑Накл) є меншою, ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній або розрахунку коригування, платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму (∑Накл). Таке збільшення може бути здійснено за рахунок:

  • отриманих податкових накладних та розрахунків коригування (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг), складених на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН;
  • сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів;
  • поповнення рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритого платнику у Держказначействі (електронний рахунок).

Після реєстрації в ЄРПН податкових накладних, які не були зареєстровані своєчасно, в СЕА ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника суми перевищення (∑перевищ) та реєстраційної суми (∑Накл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних.

У результаті такого перерахунку на суму ПДВ, зазначену у зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, зменшується показник суми перевищення (∑перевищ), а реєстраційна сума (∑Накл) збільшується на таку саму суму.